Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema, sagor och språk

Skapad 2019-09-09 15:34 i Östhammar kommuns nätverk i förskolan Östhammar
Förskola
Den här terminen tänker vi arbeta med sagor och berättelser på olika sätt. Vi kommer att leka med ord och begrepp, skapa i olika material, färg och form. Även matematik och rörelse kommer att finnas med i våra aktiviteter. Verksamheten kommer att skilja sig åt för barnen, då vi arbeter i olika åldersgrupper. Men vårt fokus kommer att ligga på språket, då det är årets tema på Mariebergs förskola.

Innehåll

•Läsa och berätta sagor.

• Rim och ramsor.

•Regel lek

•Skapande verksamhet

•Drama lek

•Rörelse lek

•Bokstäver- ord, begrepp

•Siffror- antal, matte begrepp

•lärplattan som redskap i tema arbetet.

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: