👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska - planering

Skapad 2019-09-09 15:41 i Rävlanda skola Härryda
Engelskspråkiga länder
Grundskola 4 – 6 Engelska
Introduktion till arbetsområdet engelskspråkiga länder. Här kan du läsa mer om vad vi kommer att gå igenom samt vad syftet med arbetsområdet är. Klicka på fliken "innehåll" för att se fullständig planering.

Innehåll

Syfte med undervisningen

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva. Inom det engelska språket finns också olika grenar beroende på vart man kommer ifrån. De kommande veckorna kommer vi att lära oss mer om vad som skiljer språket åt i olika delar av världen, både gällande uttal och grammatik. Dessutom kommer vi att lära oss mer om vart i världen man pratar engelska och se hur människors vardag skiljer sig åt i olika delar av världen. 

 

Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

-Skolverket, 2019

Så här kommer vi att arbeta

Vi kommer att utgå ifrån boken “Wings 6” och koppla innehållet till ett övergripande arbetsområde kring olika engelskspråkiga länder. För att göra undervisningen levande kommer vi att arbeta och lära oss med hjälp av såväl receptiva färdigheter (lyssna och läsa), som produktiva (tala och skriva) och interaktiva färdigheter (samtala och medverka i skriftväxling). Under samtliga steg i planeringen kommer vi även att väva in kompletterande moment och material som menar att förankra elevernas kunskaper ytterligare. 

 

Det här kommer vi att gå igenom:

1. Förkunskaper 

2. Texter & övningar från boken Wings 6

- Section 1: England 

- Section 2: USA 

- Section 3: Canada

3. Glosor

4. Fortsätta undersöka andra engelskspråkiga länder

- Grupparbete

- Redovisning

5. Dialekter - jämförelse

6. Skriftlig individuell inlämningsuppgift: “If i had to move…”

7. Avslutning

 

Det här ska du lära dig

Se bifogat centralt innehåll & kunskapskrav i matrisen.

 

Här är en lista med ord och begrepp som är viktiga för din förståelse av området

Glosor kommer att publiceras varje vecka (under fliken "uppgifter"), där utvalda ord som är väsentliga för att förstå sammanhanget kommer att testas av. 

 

Hur ska du visa dina kunskaper:

 • Genom att vara aktiv på lektionerna och göra klart dina uppgifter
 • Genom att lära dig glosorna till varje vecka och kunna visa att du kan använda dem i meningar
 • Genom att visa vad du lärt dig om ett tilldelat land muntligt genom redovisning i grupp
 • Genom att visa dina kunskaper skriftligt i form av anteckningar till redovisningen samt den avslutande inlämningsuppgiften “If I had to move”. 

 

Uppgifter

 • Grammatikprov, eng

 • Grammatikprov, eng

 • Grammatikprov, eng

 • Grammatikprov, eng

 • Glosor eng vecka 19

 • Glosor eng vecka 19

 • Glosor eng vecka 19

 • Glosor eng vecka 19

 • Glosor eng vecka 18

 • Glosor eng vecka 18

 • Glosor eng vecka 18

 • Glosor eng vecka 18

 • Glosor eng vecka 17

 • Glosor eng vecka 17

 • Glosor eng vecka 17

 • Glosor eng vecka 17

 • Glosor eng vecka 16

 • Glosor eng vecka 16

 • Glosor eng vecka 16

 • Glosor eng vecka 14

 • Glosor eng vecka 14

 • Glosor eng vecka 14

 • Engelskaläxa till ons v 14

 • Glosor eng vecka 13

 • Glosor eng vecka 13

 • Glosor eng vecka 13

 • Glosor eng vecka 12

 • Glosor eng vecka 11

 • Glosor eng vecka 11

 • Glosor eng vecka 11

 • Eng läxa: diary entry

 • Eng läxa: diary entry

 • Eng läxa: diary entry

 • Glosor eng vecka 10

 • Glosor eng vecka 10

 • Glosor eng vecka 10

 • Engelskaläxa till ons v 9

 • Läxa i engelska till ons v 8

 • Glosor eng vecka 8

 • Glosor eng vecka 8

 • Glosor eng vecka 8

 • Läxa i engelska till ons v 6

 • Glosor eng vecka 6

 • Glosor eng vecka 6

 • Glosor eng vecka 6

 • Läxa engelska till onsdag v 5

 • Glosor eng vecka 5

 • Glosor eng vecka 5

 • Glosor eng vecka 5

 • Engelskaläxa till onsdag v 4

 • Glosor eng vecka 4

 • Engelska till onsdag v 3

 • Glosor eng vecka 3

 • Glosor eng vecka 3

 • Glosor eng vecka 3

 • Glosor eng vecka 50

 • Glosor eng vecka 50

 • Glosor eng vecka 50

 • Glosor eng vecka 49

 • Glosor eng vecka 49

 • Glosor eng vecka 49

 • Glosor eng vecka 48

 • Glosor eng vecka 48

 • Glosor eng vecka 48

 • Glosor eng vecka 47

 • Glosor eng vecka 47

 • Glosor eng vecka 47

 • Engelskaläxa till ons v 46

 • Glosor eng vecka 46

 • Glosor eng vecka 46

 • Glosor eng vecka 46

 • Engelskaläxa till onsdag v 45

 • Glosor eng vecka 45

 • Glosor eng vecka 45

 • Glosor eng vecka 45

 • Engelskaläxa till ons v 43

 • Glosor eng vecka 43

 • Glosor eng vecka 43

 • Glosor eng vecka 43

 • ENGELSKA LÄXA-till ons v 42

 • Glosor eng till vecka 42

 • Glosor eng vecka 42

 • Glosor eng vecka 42

 • Glosor eng vecka 42

 • Glosor eng vecka 41

 • Glosor eng vecka 41

 • Glosor eng vecka 41

 • Glosor eng vecka 41

 • Glosor eng vecka 41

 • Glosor eng vecka 40

 • Glosor eng vecka 40

 • Glosor eng vecka 40

 • Glosor eng vecka 40

 • Läxa, engelska till onsdag v 39

 • Glosor eng vecka 39

 • Glosor eng vecka 39

 • Glosor eng vecka 39

 • engelska till onsdag v 38

 • Läxa engelska till torsdag v 38

 • Läxa engelska till fredag v 38

Matriser

En
ENGELSKA: kunskapskrav åk 4-6

Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

I tabellen nedan hittar du kunskapskraven för betyg E - C- A i slutet av årskurs 6.
 • En   förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En   använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • En   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • En   reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
E
C
A
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehållet och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enstaka enkla förbättringar av, egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställ-ningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.