👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

I Bobbos väska

Skapad 2019-09-09 15:42 i Förskolan Tomtberga två Östhammar
En gemensam mall för planeringsarbetet på förskolorna inom Lorensberga förskoleområde i Ludvika kommun.
Förskola
I detta arbete är syftet främst att arbete språkstimulerande och träna samarbete och koncentration.

Innehåll

BAKGRUND Varför?

Fler av barnen känner till Babblarna väl och kan namnen på flertalet av Babblarna.

SYFTE OCH MÅL

Huvudmål utifrån LPFÖ-98/16

*förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv.

*förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,

*Förskolan ska stärva efter att varje barn utvecklar intresse för skriftspråke samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner.


Pedagogens syfte är att göra språkträningen till ett spännande och lekfullt äventyr men även att utmana barnens språk- läs- och skrivutveckling samt att ta tillvara barnens intresse för texter, bilder och skriftspråk på ett lustfullt sätt.

METOD

Vi kommer att läsa boken "I Bobbos väska" och använda oss av rekvisita i form av konkret material. Vi kommer att utmana barnen genom att låta dem benämna sakerna som finns i väskan. För att inspirera barnen kommer vi gemensamt att undersöka sakerna som finns i väskan. Varje sak kommer att plockas upp en i taget och tillsammans med Bobbo listar vi ut vems saker det är. Beroende på vart vårt arbete tar vägen kommer vi skapa några av de saker som finns i Bobbos väska.

Dokumentation

Vi kommer att föra fortlöpande dokumentation dels i unikum men även på väggen inne på avdelningen.

REFLEKTION OCH ANALYS

Reflektion och analys görs i Unikums verktyg.

När ska vi utvärdera och hur?
Vi reflekterar över processer som varit och tar reda på hur vi går vidare.

.