👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO - åk 1

Skapad 2019-09-09 15:47 i Kvickenstorpsskolan Stockholm Grundskolor
Årsplanering för no i åk 1
Grundskola 1 NO (år 1-3)
Vi kommer att arbeta med naturen, människokroppen och myter kring natur och människa.

Innehåll

Eleverna ska arbeta på olika sätt under årets olika teman. Årstidsväxlingar är återkommande under hela året och likaså djuren. Vi kommer att ta ett tema kroppen som är kopplat till det centrala innehållet om mat, sömn och motion. 

 

Vecka:

Centralt innehåll:

Uppgift:

35

Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider.

Vad är årstider? Vi går genom hur det ser ut i de olika årstiderna och skriver ner det gemensamt.

36

Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider.

och

Djur och växter i närmiljön.

Vi tittar på svampar och klacifiserar dem utifrån skivling, rörsvamp, taggsvamp, och övrig svamp. Eleverna plockar svampar (bilder som jag gömt) i klassrummet som de sedan placerar under rätt grupp.

37

Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider.

Djur och växter i närmiljön.

 

Hösten. Vi väljer ett träd och fotograferar det.

Vi arbetar med trädets delar och pratar om vad som händer när löven faller. Eleverna ritar ett träd och skriver ner de olika delarna. Sjung om ett träd.

38

Djur och växter i närmiljön.

Träd- vilka olika typer av träd finns det. Vi tittar på olika träd och identifierar de utifrån löven. Eleverna får känna på löv och bär och sedan färglägga och klippa ut löv och bär. De sätts upp i ett klassträd med olika blad finns.

39

Djur och växter i närmiljön.

Vilka djur finns i Farsta? Vi väljer ett (hare) och gör en mindmap om vad vi kan om det. Vi skriver en gemensam faktatext som eleverna skriver av och ritar en bild till.

40

Djur och växter i närmiljön.

Vilka djur finns i Farsta? Vi väljer ett (hare) och gör en mindmap om vad vi kan om det. Vi skriver en gemensam faktatext som eleverna skriver av och ritar en bild till.

41

Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider.

och

Djur och växter i närmiljön.

Kunskpskoll av naturen och hösten. Gör även klart om det finns saker som inte är klara eller som det är svårt att förstå.

42

Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.

 

Vi tittar på filmer om sömn på SLI. Vi gör ett diagram över när eleverna går och lägger sig och går upp.

43

Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.

 

Vi tittar på filmer om motion på SLI.

Eleverna får testa att få mjölksyra genom att sitta mot väggen. Ta tid på varandra. De ska känna sin plus i viloläge och efter motion.

44

 

 

45

Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.

 

Vi tittar på filmer om mat på SLI. Vi arbetar med kostcirkeln och klassen gör en gemensam stor kostcirkel där eleverna klipper ut mat från tidningar och placerar in i rätt del av cirkeln.

 

 

 

 

46

Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.

 

Eleverna ritar sin favoritmat och lägger upp enligt tallriksmodellen på en papperstallrik.

 

47

Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.

 

Matens väg – vi tittar på en film hur maten åker genom kroppen och sedan får eleverna ett arbetsblad som de ska arbeta med kring detta.

 

48

Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.

 

Vi tittar på filmer om sociala relationer på SLI. Vi leker en lek tillsammans.

49

Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.

 

Kunskapskoll – Linda kollar av om eleverna tagit till sig den kunskap de behöver. Tipspromenad i klassrummet, korridoren och hallen. QR-koder?

50

Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.

 

Kunskapskoll- eleverna får göra en kahoot tillsammans två och två

51

Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människor.

Fabler, vi läser olika fabler och pratar om hur de är uppbyggda (djur som får mänskliga drag, slutar alltid med sensmoral). Eleverna får själva hitta på egna fabler som de ritar/skriver på ett papper.  

52

 

 

1

 

 

2

 

 

3

Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människor.

Eleverna får se och lyssna till programmet Tro och väsen på UR. Där får de bekanta sig med några av de väsen som människan använt, för att förklara naturens olika skeenden. Vi kommer att lyssna på Tomten avsnitt ett på urskola.se. Vi pratar om tomten och skriver en kort faktatext tillsammans.  

4

Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människor.

Eleverna får se och lyssna till programmet Tro och väsen på UR. Där får de bekanta sig med några av de väsen som människan använt, för att förklara naturens olika skeenden. VI lyssnar på avsnittet om Lyktgubben avsnitt 7 på urskola.se. De får rita hur de tror att han ser ut.

5

Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människor

Eleverna får se och lyssna till programmet Tro och väsen på UR. Där får de bekanta sig med några av de väsen som människan använt, för att förklara naturens olika skeenden. VI lyssnar på avsnittet om trollet avsnitt 9 på urskola.se. Vi skapar stentroll i klassrummet.

6

Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider.

Vi tittar ut och ser hur naturen förändrats sedan hösten.

Granens livscykel (året runt i naturen)

7

Djur och växter i närmiljön.

 Bondgården. Vilka djur finns det på bondgården. Se en film om en bondgård.

8

Djur och växter i närmiljön.

Hur kommer mjölken från kon till affären? Genomgång gemensamt, med en film. Sedan ritar/ klipper och klistrar eleverna en affisch som beskriver detta.

9

 

 

10

Djur och växter i närmiljön.

Eleverna delas in i grupper och läser på om ett bondgårdsdjur. De skriver en gemensam faktatext och ritar till.

11

Djur och växter i närmiljön.

Eleverna redovisar om sitt djur för resten av klassen.

12

Djur och växter i närmiljön.

Spår i snön (s. 7 i året runt i naturen)

13

Människans användning och utveckling av material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.

 

Elevernas delas in i olika grupper och får ett vanligt förmål. De ska fundera på hur det såg ut förr, nu och hur det kan utvecklas i framtiden. De skriver och ritar och ska sedan redovisa för resten av klassen.

14

Människans användning och utveckling av material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.

 

Elevernas delas in i olika grupper och får ett vanligt förmål. De ska fundera på hur det såg ut förr, nu och hur det kan utvecklas i framtiden. De skriver och ritar och ska sedan redovisa för resten av klassen.

15

Människans användning och utveckling av material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.

 

Källsortering repetition från förskoleklass. Olika skräp sorteras in i olika kärl.

Film om källsortering – Skurt

16

 

 

17

Djur och växter i närmiljön.

Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.

Enkla naturvetenskapliga undersökningar.

 

Vårtecken vad är det?

Undersök myrstacken (s 10 i året runt i naturen).

18

Djur och växter i närmiljön.

Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.

Enkla naturvetenskapliga undersökningar.

 

Fortsätt med myran. Gör en mindmap av förra lektionen. Skriv en faktatext och rita en bild.

19

Djur och växter i närmiljön.

Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.

Enkla naturvetenskapliga undersökningar.

 

Gör klart faktatexten och redovisa din text framför klassen eller i liten grupp.

20

Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider.

Djur och växter i närmiljön.

Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.

Enkla naturvetenskapliga undersökningar.

 

Vårtecken på riktigt. Vi gör ett observationsschema och går ut i naturen och letar efter vårtecken och sedan sammanställer dem i klassrummet.

21

Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider.

Djur och växter i närmiljön.

Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.

Enkla naturvetenskapliga undersökningar.

 

Fortsättning… Vårtecken på riktigt. Vi gör ett observationsschem och går ut i naturen och letar efter vårtecken och sedan sammanställer dem i klassrummet.

22

Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.

Vem äter vem? (s 18 i året runt i naturen)

23

 

 

24

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.
  NO  1-3
 • Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.
  NO  1-3
 • Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
  NO  1-3
 • Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO  1-3
 • Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3