👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO/NO åk 3 HT19

Skapad 2019-09-09 15:51 i Östra skolan Falun
Grundskola 3 NO (år 1-3) SO (år 1-3)
Vi arbetar med naturen och vanliga samhällsfrågor så vi får en djupare förståelse för vår natur och samhället.

Innehåll

1A. MÅL I LÄROPLANENS KAPITEL 1 & 2

Vi kommer jobba mot följande mål i läroplanens kapitel 1 & 2:

 • Använda oss av olika uttryckssätt och olika sätt att inhämta och ta till sig kunskap. 
 • Utveckla förståelse för den kulturella mångfalden inom landet.
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation.
 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön.

 

1B. FÖRMÅGOR 

 Vi kommer arbeta mot följande förmågor i kursplanen:

 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
 • söka information om samhället från medier, internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet      
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar        
 •  använda ämnesspecifika kunskaper för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle
 • använda ämnesspecifika begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara samband i människokroppen, naturen och samhället.

 

 

 

2A. UNDERVISNING

I det här arbetsområdet kommer du få undervisning om (centralt innehåll):

 • Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
 • Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
 •  Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven. 
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.
 • Aktuella samhällsfrågor i olika medier.
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor.
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
 • Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.

 

2B. FÖRSLAG PÅ ARBETSSÄTT

 • jobba enskilt och i grupp
 • Läsa samt lyssna på olika texter
 • se på film  
 • Redovisa muntligt 
 • Olika arbetsblad 
 • Skriva
 • Diskutera

3. BEDÖMNING

Vi kommer bedöma din förmåga att:

 • att söka information utifrån givna instruktioner och diskutera dess trovärdighet.
 • uttrycka, värdera och argumentera om aktuella samhällsfrågor genom diskussioner och skriftligt.
 • reflektera över hur individer och samhällen formas och förändras.
 • använda ämnesspecifika begrepp för att förklara olika samband samt ta ställning i olika frågor som rör ämnet. 

 

Vi kommer bedöma din förmåga genom att du:

 • aktivt deltar på lektioner.
 • aktivt deltar i diskussioner och uttrycker, värderar och argumenterar om olika samhällsfrågor.
 • kan namnge kontinenterna och haven samt visa deras lägen på kartan.
 • kan namnge de fem världsreligionerna och berätta något om dem.
 • vet vad källsortering är och vet var några vanliga föremål ska sorteras som beroende på vad de är tillverkade av.