👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk Planering i NO åk 1.

Skapad 2019-09-09 16:01 i Hosjöskolan Falun
Grundskola 1 NO (år 1-3)
I åk 1-3 läser vi ämnet NO, naturorienterade ämnen. I det ingår biologi, kemi och fysik. Vi jobbar med olika teman och under höstterminen lär vi oss om djur och växter i vår närhet och om årstidernas växlingar, samtalar om flyttfåglar och var djuren tar vägen på vintern.

Innehåll

Syfte

Du ska utveckla förmågan att:

 

 • känna igen och beskriva hur naturen påverkas av olika årstider
 • känna igen djur och växter i närmiljön. 
 • samtala om natursagor och bilder 

Konkretisering av mål

 

Arbetssätt

 

 • Utepass en gång i veckan.
 • Delta på ”bärplockar dagen” 
 • Skapa av naturmaterial.
 • Läsa och samtala.

Bedömning

Vi ska bedöma din förmåga att:


 • berätta om förändringar i naturen under olika årstider
 • känna igen några växter och djur i vår närhet
 • samtala och vara delaktig i klassens diskussioner. 
 • Vara delaktig i samtal om nordisk mytologi.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  NO
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Dessutom kan eleven samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO   3

Matriser

NO
Faluns mall för Pedagogiska Planeringar

No

Nivå 1
Nivå 2
No
Deltar i samtal och diskussioner. Deltar i olika arbetsuppgifter. Film, skapande , högläsning.
Delar aktivt i samtal och diskussioner. Samt aktivt deltagande i olika arbetsuppgifterna.
No

NO
Kopia av Pedagogisk Planering i NO åk 1.

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Årstider
känna igen de olika årstiderna.
Känna igen och kunna beskriva hur naturen påverkas av olika årstider.
Djur
Känna igen djur och växter i närmiljön.
Känna igen och kunna beskriva Hur de olika djuren klarar sig under de olika årstiderna.
Svampar
Känna till de vanligaste svamparna.
Känna igen de vanligaste svamparna och förklara vilka svampar som är giftiga samt ätliga.
Känna igen de vanligaste svamparna och förklara vilka svampar som är giftiga samt ätliga. Samt kunna beskriva svampens olika delar.
Fåglar
Känna igen de vanligaste fåglarna.
Känna igen och kunna förklara vilka fåglar som är stannfåglar resp flyttfåglar.
Känna igen och kunna förklara vilka fåglar som är stannfåglar resp flyttfåglar samt anledningen till varför de flyttar/stannar.