Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Normer och värden Ht 2019

Skapad 2019-09-09 16:02 i Frejaparkens förskola Svedala
Förskola
Vi kommer under denna terminen arbeta med projektet ”Matematiklek i naturen” med 4-års gruppen.

Innehåll

 Pedagogisk Planering: Normer och värden

 

Mål:

Öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,

·

     Förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

Kriterier utifrån mål:

     Vi vill ge barnen utmaning, redskap och verktyg för att barnen ska känna att de deltar på sitt sätt i leken, alla ska känna sig inkluderade och må bra i leken. Vi vill att barnen känner att de blir respekterade och att de själva respekterar andra i deras lek.

Frågeställning utifrån strävansmålet:

Hur deltar barnen i leken?

Nuläge:

Under vår undersökningsperiod kunde vi se ett fortsatt stort intresse för naturen. Vi kunde också se ett intresse inom matematik då barnen använder sig och söker utmaning inom detta. Barnen leker också mycket rollekar och där kan vi se att de behöver stöttning och utmaning. Vi kan se i leken att barnen deltar på olika sätt och kommer inte alltid till sin rätt i leken.

Metod – För att uppnå målet? Hur förbereder vi barnen? Hur utmanar vi barnen? Hur inspirerar vi barnen? Med vilka frågor, vilket material?

Att vi lyssnar in barnens intresse och behov. Vi kommer använda oss av en fågelholk där det flyttar in olika naturfenomen, allt efter barnens intresse. Varje fenomen står för ett eller flera matematiskt begrepp som vi vill utmana barnen i. Vi förbereder barnen med kända symboler på vårt strukturschema, med rutiner som de kan, men utvecklar innehållet. Vi inspirerar dem genom att ta tillvara på deras intresse, deras frågor, observera dem och vara närvarande och nyfikna.

Vi kommer använda oss av lekgrupper i vår undervisning där barnen kommer delas in i grupper tillsammans med oss lärare.

Vi arbetar och leker i mindre grupper och undervisar med varierande material, både nytt men även igenkännande. Våra miljöer ska utformas efter barnens intresse och behov och hålla en röd tråd med tema och projekt.

Vi kommer att utgå ifrån de sju strategierna vid undervisningen:

Lärandesituations inramning (när, var, vem, hur, varför:

Vi vill utmana barnens kunnande inom natur, matematik och lek, då vi ser ett intresse och behov hos barnen för detta. Tisdag, onsdag och torsdag kommer vi arbeta aktivt i våra undervisningsgrupper. Vi kommer använda oss av alla våra miljöer både inne och ute. Vi går på Utedag på tisdagar och har lekgrupper på torsdagar. Det kommer finnas en röd tråd på avdelningen och i hela utbildningen.  Vi kommer använda oss av leken, IKT, fakta, barnens intresse och behov.

Samordning av perspektiv

När vi tillsammans med barnen återberättar, leker och undervisar så är vi lyhörda för hur barnen berättar och beskriver sina upplevelser i projektet kan vi tillsammans mötas och få en förståelse för varandras upplevelser och tillsammans fortsätta projektet.

Från lokalt till expansivt språk

Vi kommer tillsammans arbeta med naturen, matematik samt lek. Vi kommer använda tydliga begrepp och kopplingar till projektet. Vi kommer även stötta barnen genom tydligt kroppspråk och använda TAKK.

Barn behöver både stöttas och utmanas

Vi lärare kommer ha stor närvaro och härvaro i hela utbildningen, för att kunna vara lyhörda för barnens upplevelser. Vi kommer dela in gruppen i mindre grupper vid behov för att kunna stötta och utmana barnen.

Att introducera variation

Barnen kommer ha bilder, rekvesita eller annat tillgängligt för att kunna återberätta från projektet. Främst på våra dokumetationsväggar.

För att få en ökad variation och förståelse kommer vi fokusera på olika fenomen i naturen och olika matematiska begrepp kopplat till fenomenen. Vi kommer även variera undervisningen för att fånga barnen på olika sätt genom bla. skapande och lek.

Mönster görs synliga

Vi kommer att använda oss av projektet samma dagar under veckan (tisdag - torsdag) och ha fasta "ramar" kring strukturer och rutiner. Vi kommer ha en fågelholk som symboliserar projektet. Där det kommer återkommande komma brev till oss. Vi har Utedag (tisdagar) och lekgrupper (torsdag) återkommande varje vecka.

Vad det innebär att kunna något och utveckla ett kunnande

Vi dokumenterar nuläge i lärloggar och följer upp för att se progression i området. Vi samtalar med barnen när vi återkopplar från tidigare undervisning för att sätta ord på och belysa vad de gjort och vad de lärt sig.

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: