👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NTA - Tema Luft

Skapad 2019-09-09 16:04 i Björkås särskola Ludvika
Vi kommer under några veckor att arbeta med luft - Luftens sammansättning, hur luften påverkan människan och hur vi människor kan minska luftföroreningar.
Grundsärskola F – 6 Teknik Matematik Bild Samhällsorienterande ämnen Naturorienterande ämnen Svenska
Vad är luft? Kan luft väga någonting? Kan vi se luften? Varför är det svårt att andas på höga höjder? Vad menar vi med förorenad luft? Det här är några av de frågor du får veta svaret på i arbetet om luft.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

 • Vad luften består av
 • Att luften tar plats
 • Vad luften väger
 • Högt och lågt tryck
 • Luftens påverkan på människan
 • Ren och förorenad luft
 • Vad människor kan göra för att minska luftföroreningar

Hur ska vi lära oss detta?

 • Titta på film
 • Diskussioner
 • Praktisk övning, experiment

Vad som kommer att bedömas:

 • Din förmåga att medverka i diskussioner
 • Din förmåga att medverka, genomföra och dokumentera de praktiska övningarna 
 • Dina inhämtade kunskaper från det skriftliga förhöret

Hur du får visa vad du kan:

 • Delaktighet i diskussioner
 • Din dokumentation

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Olika vädertyper och väderfenomen. Hur de kan observeras och mätas över tid.
  NO  4-6
 • Källsortering och återvinning av vardagliga föremål. Kompostering av organiskt material.
  NO  4-6
 • Energianvändning i hemmet, till exempel av förnybara och fossila bränslen.
  NO  4-6
 • Aktuella samhällsfrågor som rör naturvetenskap.
  NO  4-6
 • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
  NO  4-6
 • Fältstudier, experiment och sorteringar.Hur de genomförs och används för att undersöka närmiljön.
  NO  4-6
 • Dokumentation och redovisning av undersökningar och sorteringar med hjälp av skrift, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  4-6
 • Olika vädertyper och väderfenomen. Hur de kan obseveras över tid.
  NO  1-3
 • Källsortering och återvinning av vardagliga föremål. Kompostering av organiskt material.
  NO  1-3
 • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
  NO  1-3
 • Fältstudier och experiment för att undersöka närmiljön.
  NO  1-3
 • Dokumentation och redovisning av undersökningar med hjälp av skrift, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Ord, begrepp och symboler inom de naturorienterade ämnena, till exempel, för att till exempel samtala om människa, djur och natur.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I samtal om miljöfrågor kan eleven bidra till resonemang om hur källsortering och återvinning kan göras och till att ge förslag på olika val som kan bidra till hållbar utveckling.
  NO  E 6
 • Eleven kan medverka i att hämta information med naturvetenskaplig anknytning från givna källor och bidrar till resonemang om informationens användbarhet.
  NO  E 6
 • Eleven kan medverka i att genomföra enkla undersökningar och sorteringar och bidrar till dokumentationer av arbetet och resultaten.
  NO  E 6
 • Eleven kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om människa, djur och natur och i utvärdering av arbetsprocesser.
  NO  E 6
 • I samtal om miljöfrågor kan eleven föra enkla resonemang om hur källsortering och återvinning kan göras och ge delvis underbyggda förslag på olika val som kan bidra till hållbar utveckling.
  NO  C 6
 • Eleven kan på ett delvis fungerande sätt hämta information med naturvetenskaplig anknytning från givna källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
  NO  C 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar och sorteringar på ett delvis fungerande sätt och gör enkla dokumentationer av arbetet och resultaten.
  NO  C 6
 • Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om människa, djur och natur och i utvärdering av arbetsprocesser.
  NO  C 6
 • I samtal om miljöfrågor kan eleven föra välutvecklade resonemang om hur källsortering och återvinning kan göras och ge väl underbyggda förslag på olika val som kan bidra till hållbar utveckling.
  NO  A 6
 • Eleven kan på ett väl fungerande sätt hämta information med naturvetenskaplig anknytning från givna källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet.
  NO  A 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar och sorteringar på ett väl fungerande sätt och gör välutvecklade dokumentationer av arbetet och resultaten.
  NO  A 6
 • Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om människa, djur och natur och i utvärdering av arbetsprocesser.
  NO  A 6
 • I samtal om miljöfrågor kan eleven bidra till att ge förslag om hur källsortering och återvinnings kan göras.
  NO   3
 • Utifrån enstaka exempel på faktorer som påverkar människans hälsa medverkar eleven i samtal om hälsa och ohälsa.
  NO   3
 • Eleven kan medverka i att hämta information med naturvetenskaplig anknytning från givna källor.
  NO   3
 • Eleven kan medverka i att genomföra enkla undersökningar.
  NO   3
 • Eleven kan använda entaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i samtal om människa, djur och natur.
  NO   3