👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Socialt och emotionellt samspel

Skapad 2019-09-09 16:35 i Sjögården förskola Flen
Förskola
I december 2019 har samverkan mellan hemmen och förskolan utvecklats genom ökad kommunikation som en bra grund för barnens fortsatta utveckling och lärande.

Innehåll

Under september-november vill vi fokusera oss på barnens trygghet och trivsel på förskolan. Vi har fått många nya barn och bytt lokalerna vilket har lett till ett nytt arbetssätt och många nya kontakter.

Vi vill skapa trygghet genom ett bra samarbete mellan hemmet och förskolan. Vi ska dokumentera både digitalt och med en dokumentationsvägg så att föräldrarna kan ta del av barnens vardag och utveckling. Vi ska ha dropp-in fika i början av oktober för att lära känna varandra.

Fasta rutinerna skapar trygghet hos barnen då barnen lär veta vad som kommer hända under dagen. Vi kommer att dela in barnen vid vissa aktiviteter t.ex. gå ut med en mindre grupp för att se vad barnen är intresserade av i närmiljön. Vi kan fotografera vad barnen barnen har varit med om för att följa upp med kreativt skapande dagen efter.

Babblarna tillhör  i barngruppen och deltar i aktiviteterna. Vi läser även kompisböckerna och använder budskapet genom praktiska övningar som på rörelse, drama och dans.

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen
  Lpfö 18
 • föra fortlöpande samtal med barns vårdnadshavare om barnets trivsel, utveckling och lärande samt genomföra utvecklingssamtal, och
  Lpfö 18
 • hålla sig informerade om barns personliga omständigheter med respekt för barnens integritet.
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18