👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kost och hälsa åk 8-9

Skapad 2019-09-09 16:48 i Fjälkinge skola Kristianstad
Planera och tillaga måltider sett ur aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
Grundskola 7 – 8 Hem- och konsumentkunskap
För att så småningom ta eget ansvar för dig och ditt hushåll krävs en mängd olika kunskaper. Du kommer att få lära dig hur du planerar din mat och tillagar näringsriktiga enkla måltider och att bli en ekonomisk och miljömedveten konsument i det moderna samhället.

Innehåll

Bedömning – dessa förmågor kommer att bedömas:

 

 • Din förmåga att planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem.

 • Din förmåga att använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och fungerande sätt.

 • Din förmåga att välja tillvägagångssätt och motivera val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.

 • Din förmåga att ge omdömen om arbetsprocessen och resultatet.

 • Din förmåga att föra resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.

 
Konkretisering av målen – detta visar du genom att:

Du kommer att få planera, tillaga och arrangera måltider som passar vid olika tillfällen. Genom att använda rätt metoder, redskap samt att resonera runt arbetsprocessen och resultatet visar du att du är en medveten konsument sett ur aspekterna hälsa, ekonomi och miljö. 

Syfte - förmågor från kursplanen:

 

 

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

Här kommer vi att arbeta och diskutera runt följande saker:

 • Organisera, tillaga och arrangera måltider för olika sammanhang.

 • Näringsämnen i maten och hur man bygger upp måltider på ett bra sätt.

 • Arbeta med grundläggande matlagningsmetoder som finfördela, steka koka och baka.

 • Använda oss av olika redskap och teknisk utrustning.

 • Använda oss av en god livsmedelshygien och hygien i köket.

 • Diskutera om hur måltiderna är näringsmässigt, ekonomiskt och sett ur miljöperspektivet.

 • Titta på vad aktuella frågor i massmedia har för innehåll.

 • Resonera om hur olika metoder och val påverkar arbetsprocessen och resultatet.DokumentationKopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang,
  Hkk
 • hantera och lösa praktiska situationer i hemmet, och
  Hkk
 • värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.
  Hkk