Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Årstidsväxlingar

Skapad 2019-09-09 18:01 i Björkåsens förskola Bengtsfors
Förskola
Vi vill uppmärksamma barnen på att vi har årstider. Där årstidsväxlingar ska vara ett genomgående tema under året, samt ett naturligt inslag i barnens vardag.

Innehåll

Planering

 

Bakgrund 

Vi har valt att fokusera på årstider därför vi vill ge barnen förståelse för de förändringar som sker i naturen och varför de sker. Vi väljer även att fokusera på traditioner som hör varje årstid till.

Mål

 Vi vill att barnen ska få förståelse för att vi har fyra stycken årstider. De ska få en ökad förståelse för naturen samt dess olika element. Barnen ska ges en ökad förståelse och kompetens kring djurlivet och att man ska visa omsorg, respekt och ansvar till naturen och dess djurliv. Vi kommer arbeta med skapande där barnen ges möjlighet till att skapa och upptäcka det som hör till varje årstid.

 

Metod

 • Vi gör utflykter varje vecka och besöker skogen. Där kommer vi föra en dialog med barnen om det vi upplever samt att försöka göra barnen intresserade och nyfikna för att kunna skapa ett lustfyllt lärande. 

• Vi kommer arbeta med grundfärger och skapande. Där barnen kommer ges möjlighet till att uppleva olika årstidsväxlingar. Lärandet ska baseras så väl på samspelet mellan vuxna och barn som på att barnen lär av varandra.

• Vi uppmärksammar traditioner som tillhör varje årstid. Exempelvis när det är vår gör vi påskpyssel samt sjunger påsksånger.

• Vi ändrar sånger efter årstider.

• Vi har en almanacka där vi aktivt pratar om vilken årstid det är, datum samt väder.

• Vi arbetar aktivt med att föra en dialog mellan barnen och uppmuntrar barnen att föra dialoger sinsemellan för att öka barnens språkliga medvetenhet.

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • aktivt inkludera ett jämställdhetsperspektiv så att alla barn får likvärdiga möjligheter till utvidgade perspektiv och val oavsett könstillhörighet, och
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: