👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sommarprat

Skapad 2019-09-09 18:19 i Rödsleskolan Oskarshamn
Uppgift för elever i år 8 att arbeta med Sommarprat. Skriva referat om ett sommarprat, samt skriva manus och spela in sitt eget sommarprat.
Grundskola 8 Svenska
Syftet med arbetsområdet Sommarprataren är att eleverna ska träna på att skriva ett manus som bygger på personliga upplevelser och att sedan på ett underhållande sätt återberätta det i eget sommarprogram. Eleverna lyssnar och undersöker hur ett program är uppbyggt.

Innehåll

Syfte

Syftet med arbetsområdet Sommarprataren är att eleverna ska träna på att skriva ett manus som bygger på personliga upplevelser och att sedan på ett underhållande sätt återberätta det i eget sommarprogram.
Eleverna lyssnar och undersöker hur ett program är uppbyggt.
Därefter ska eleverna, genom arbete i responsgrupper, utveckla ett personligt skrivet manus om ett ämne som de själva valt. 

 

Slutuppgiften innebär att eleverna med hjälp av datorn ska spela in sitt sommarprogram. Talet ska ha en fungerande struktur med inledning, ett ämne som utvecklas och en avslutning. Målet med elevernas sommarprogram är att det ska fånga publiken och vara underhållande, och de ska anpassa sitt berättande efter detta.

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

  • Kunskapskrav
  • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
    Sv  E 9
  • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
    Sv  E 9
  • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
    Sv  E 9

Matriser

Sv
Sommarprat

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Innehåll
Eleven följer instruktionen och sommarpratet fungerar i huvudsak som ett bidrag till radioprogrammet Sommar i P1.
Eleven följer instruktionen och sommarpratet fungerar relativt väl som ett bidrag till radioprogrammet Sommar i P1.
Eleven följer instruktionen och sommarpratet fungerar väl som ett bidrag till radioprogrammet Sommar i P1.
Kommunikation
Eleven visar viss anpassning till mottagaren till exempel genom att tala tydligt och visa engagemang.
Eleven visar relativt god anpassning till mottagaren till exempel genom att tala tydligt och presentera det som sägs på ett intresseväckande / engagerat sätt.
Eleven visar god anpassning till mottagaren till exempel genom att tala tydligt och presentera det som sägs på ett intresseväckande och engagerat sätt.
Struktur
Sommarpratat är i huvudsak sammanhängande och begripligt.
Sommarpratat är relativt väl sammanhängande med tydlig struktur, till exempel genom att det har en inledning och avslutning.
Sommarpratet är väl sammanhängande och välstrukturerat, till exempel genom att den har en effektiv inledning och avslutning.
Språk
Ordvalet är enkelt.
Ordvalet är utvecklat, till exempel genom att vara varierat, och passar relativt väl för radioprogrammet Sommar i P1.
Ordvalet är välutvecklat, till exempel genom att vara varierat, träffande och specifikt och passar väl för radioprogrammet Sommar i P1.