Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemins grunder år 7

Skapad 2019-09-09 19:27 i Gylle skola Borlänge
Grundskola 7 – 9
Naturen är så smart, den använder bara ungefär 100 olika byggstenar som kan sättas ihop på en massa olika sätt. Därför finns det miljontals olika ämnen som skapar hela den värld vi lever i. De ämnena kan dessutom byggas om och förvandlas till andra ämnen. Det är det som kemi handlar om. I den här grundkursen i kemi kommer du att få lära dig kemins eget språk, t.ex. vad atomer och molekyler är.  Vad ett naturvetenskapligt arbetssätt är samt laborera..

Innehåll

Kemins grunder. År 7                                                 

Tidsplan: Arbetet sträcker sig över 8 veckor

Litteratur: Spektrum Kemi sid 7 – 49 + anteckningar

Syfte: - De här förmågorna får du möjlighet att utveckla.

- använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle.    

- genomföra systematiska undersökningar.    

- använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband, i samhället, naturen och inuti människan.

Koppling till läroplanen:                                    

Centralt innehåll: - Det här kommer ni att arbeta med.

-Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet.

-Atomer, elektroner och kärnpartiklar.

-Vatten som lösningsmedel och olika lösningar.

-Separations- och analysmetoder, till exempel destillation och identifikation av ämnen.

-Processer för att rena vatten.

-Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper, fasövergångar.

-Systematiska undersökningar. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.

-Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

-Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.

-De kemiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.

 

Kunskapsmål

HÄR FÅR DU LÄRA DIG

  • använda centrala kemiska begrepp för att beskriva kemiska sammanhang
  • förklara materiens uppbyggnad och oförstörbarhet
  • olika typer av blandningar t.ex. lösning, emulsion, uppslamning.
  • olika separationsmetoder.
  • använda partikelmodeller för att förklara fasers egenskaper och fasövergångar
  • fundera över hur kemin som vetenskap växte fram och resonera kring hur detta påverkade människans levnadsvillkor
  • samtala om och diskutera betydelsen av kunskaper i kemi
  • argumentera för återvinning som ett sätt att skapa hållbar utveckling

 

Arbetssätt – Så kommer vi att arbeta:

Lärarledda lektioner med genomgångar och ni för anteckningar. Ni får jobba med uppgifter tillsammans och enskilt.

Ni genomför försök där du redovisar några laborationer i rapport form. Ni kommer att se olika filmer och videoklipp.

Vi använder läroboken vid genomgångar och sammanfattar texten tillsammans. Det finns möjlighet till att lyssna på avsnittet på inläsningstjänst (du har egen inloggning).

  

Bedömning:

Dina förmågor bedöms inte bara på slutet av arbetsområdet, utan bedömningen görs hela tiden kontinuerligt under lektioner: 

Då du muntligt är delaktigt i diskussioner genom att ställa frågor, framför och svarar på åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
Utföra en laboration där du visar att du kan följa instruktioner och använda utrustning på ett säkert och fungerande sätt. Du ska också visa att du kan arbeta på ett vetenskapligt arbetssätt. 
Vi tränar på att skriva en fullständig laborationsrapport. Göra ett skriftligt prov och mindre läxförhör där du visar att du har faktakunskaper.

 

Kunskaps krav

Förmåga

 

E

C

A

Använda dina kunskaper i kemi för att granska information och uttrycka vad du tycker i frågor om energi, teknik, miljö och samhälle.

 

 

 

 

Göra undersökningar i kemi.

 

 

 

 

Använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara hur saker hänger ihop i samhället, naturen och människan.

 

 

 

 

Kommentar:

 

 

 

 

Uppgifter

  • Kemins grunder - frågeblad

  • Kemins grunder - frågeblad

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: