Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Berättande texter åk 6 ht-2019

Skapad 2019-09-09 19:32 i Högåsskolan Knivsta
Grundskola 6 Svenska som andraspråk Svenska
Vi ska skriva flera olika berättande texter. Vi kommer fördjupa oss i personbeskrivningar, miljöbeskrivningar och gestaltande beskrivningar. Vi kommer att arbeta med respons på texterna och du kommer att få chansen att redigera dina texter.

Innehåll

Mål

Vi ska träna vidare med att lära oss hur man skriver en intressant berättelse som fångar läsaren, samtidigt som man använder sin fantasi och utvecklar sig språkligt i sitt skrivande. 

I arbetet utvecklar du din kunskap om:

- vad som är typiskt för en berättande text vad gäller innehåll och struktur (inledning, händelser, avslut).

- hur du kan skriva utvecklade person- och miljöbeskrivningar.

- hur du kan skriva dialoger (direkt och indirekt anföring)

- hur du skriver gestaltande

 

Bedömning:

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • följa strukturen för berättande text
 • utveckla ett innehåll och hålla den "röda tråden"
 • använda gestaltningar
 • skriva utvecklade person- och miljöbeskrivningar
 • skriva dialoger korrekt
 • stava
 • variera ditt språk
 • bearbeta texter
 • ge omdömen till olika texter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet
  Sv  C 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling
  Sv  C 6
 • Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett relativt väl fungerande sätt
  Sv  C 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
  Sv  A 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.
  Sv  A 6
 • Dessutom kan eleven ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.
  Sv  A 6

Matriser

Sv SvA
Bedömningsmatris för berättande text, svenska, årskurs 6

Bedömningsmatris för berättande text, svenska, årskurs 6

Nivå 1
Insats krävs
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Innehåll och struktur
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Insats krävs
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling. ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ - begripligt innehåll - enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling -räknar upp händelser -uppbyggnaden går att följa
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling. ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ -relativt tydligt innehåll -utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling - återger händelser och förmedlar i viss mån upplevelser - uppbyggnaden är tydlig - textuppbyggnad med hjälp av enkla sambandsord t.ex. och, men - ansatser till styckeindelning
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling. ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ - tydligt innehåll - välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling. - förmedlar upplevelser och värderar/utvecklar dessa - uppbyggnaden lyfter texten - textuppbyggnad med hjälp av sambandsord - i huvudsak fungerande styckeindelning
Skrivregler och språk
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Insats krävs
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet. ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ • stor/liten bokstav används med viss säkerhet • stavfel förekommer men de stör inte förståelsen • meningsbyggnaden är i huvudsak korrekt • tempusbruket stör inte förståelsen • viss språklig variation
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet. ¤¤¤¤¤¤¤¤ • relativt få fel i användningen av skiljetecken • relativt få stavfel som inte stör förståelsen • meningsbyggnaden är relativt varierad och relativt korrekt • tempus används på ett riktigt sätt i större delen av berättelsen •förhållandevis god språklig variation
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet. ¤¤¤¤¤¤¤ • få fel i användningen av skiljetecken • få stavfel • meningsbyggnaden är varierad och relativt korrekt • tempus används på ett riktigt sätt •god språklig variation
Bearbeta texter
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Insats krävs
Eleven kan ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett välfungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: