👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Datorer och programmering

Skapad 2019-09-09 19:50 i Bäckahagens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Teknik
Under detta arbetsområde ska vi arbeta med datorer och programmering

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

Under detta arbetsområde kommer vi att arbeta med datorer och programmering. Vi kommer att lära oss vad programmering är för något, vad en dator består av, prata om robotar och drönare. Vi kommer självklart att programmera själva också! 

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att ha genomgångar tillsammans i helklass, diskutera och fundera i grupper men också arbeta enskilt. Vi kommer programmera på ipads i scratch och anteckna i Onenote och i skrivboken. Vi kommer att göra skisser och ritningar. Vi kommer använda oss av brainbreaks och rörelse integrerat med uppgifterna vi gör. 

Vad ska du lära dig?

Se lärandematris.

Hur ska du visa att du lärt dig?

 • Delta aktivt på lektionerna.
 • Programmera i Scratch.
 • Dokumentera ditt arbete med Onenote, skisser och ritningar.

 

Uppgifter

 • Programmera en "mänsklig robot"

 • Programmera en "mänsklig robot"

 • Programmera en hiss

 • Programmera en hiss

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Några av datorns delar och deras funktioner, till exempel processor och arbetsminne. Hur datorer styrs av program och kan kopplas samman i nätverk.
  Tk  4-6
 • Att styra egna konstruktioner eller andra föremål med programmering.
  Tk  4-6
 • Hur teknik ingår i och förändrar förutsättningar för olika yrken och inom alla samhällsområden.
  Tk  4-6

Matriser

Tk
Lärandematris datorer och programmering

Teknik 6

NIvå 1
Nivå 2
Nivå 3
Jag kan dokumentera mitt arbete
Du kan visa på ett enkelt sätt med skisser, modeller eller texter hur du ska arbeta. Du visar på ett ganska bra sätt hur du har tänkt.
Du kan visa på ett utvecklat sätt med skisser, modeller eller texter hur du ska arbeta. Du visar på ett bra sätt hur du har tänkt.
Du kan visa på ett välutvecklat sätt med skisser, modeller eller texter hur du ska arbeta. Du visar på ett mycket bra sätt hur du har tänkt.
Jag kan bygga en modell
Du kan bygga och förbättra väldigt enkla tekniska saker. Du testar på ett ganska bra sätt att lösa problem och gör enkla fysiska eller digitala modeller.
Du kan bygga och förbättra väldigt enkla tekniska saker. Du testar på ett bra sätt att lösa problem och gör utvecklade fysiska eller digitala modeller.
Du kan bygga och förbättra väldigt enkla tekniska saker. Du testar på ett mycket bra sätt att lösa problem och gör välutvecklade fysiska eller digitala modeller.
Jag väljer arbetssätt som passar till uppgiften
Du kan hjälpa till att ge förslag på och välja arbetssätt som gör att ditt teknikarbete går framåt.
Du ge förslag på och välja arbetssätt som efter någon förbättring gör att ditt teknikarbete går framåt.
Du kan ge förslag på och välja arbetssätt som gör att ditt teknikarbete går framåt.
Jag kan diskutera
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur några tekniska saker i samhället har förändrats från förr till nu och hur de påverkar människor, samhälle och miljö.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur några tekniska saker i samhället har förändrats från förr till nu och hur de påverkar människor, samhälle och miljö.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur några tekniska saker i samhället har förändrats från förr till nu och hur de påverkar människor, samhälle och miljö.