👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

svenska

Skapad 2019-09-09 20:05 i Påskallavikskolan Oskarshamn
Svenska i år 2 läsåret 2019/20
Grundskola 2 Svenska
Svenska för år 2 läsåret 2019/20

Innehåll

 

                                                                                                                                  

Kunskap (läsa, skriva, tala, lyssna)

Under läsåret ska du lära dig:

 • Berätta om och beskriva vardagliga händelser så att innehåll och handling framgår.
 • Ge och ta enkla muntliga instruktioner
 • Lyssna och återberätta kronologiskt
 • Söka information i böcker (och internet)
 • Läsa enkla elevnära, skönlitterära texter med flyt och återberätta handlingen muntligt och skriftligt
 • Läsa elevnära faktatexter och kommentera och återge viktiga delar av innehållet.
 • Skriva läsligt för hand samt skriva på dator
 • Använda sig av stor bokstav och skiljetecken (punkt, frågetecken utropstecken)i egna texter
 • Alfabetisk ordning
 • Kunna använda sig av tankekartor och stödord
 • Skriva berättande texter med tydlig handling
 • Skriva enkla och elevnära faktatexter
 • Stava ord som är vanligt förekommande i elevers texter

 

Undervisning

I klassrummet kommer du att:

 • Träna på att skriva via genomgångar, arbete i arbetsboken, skriva i skrivboken och andra skrivövningar
 • Använda dig av olika typer av läsförståelseövningar t.ex  läromedel i läsförståelse samt muntliga och skriftliga textsamtal för att förstå vad du läser
 • Erbjudas olika typer av böcker att läsa, såväl skönlitterära som faktaböcker
 • Lyssna på högläsning av olika sorters böcker som skönlitterära böcker, faktaböcker, dikter och böcker skriva av andra barn
 • Ha muntliga redovisningar inför klassen
 • Ha regelbunden läsläxa
 • Göra praktiska, kreativa och skapande övningar samt lekar för att befästa kunskaper

 

Bedömning

Bedömningen av dina kunskaper bygger bland annat på:

 • Skolverkets bedömningsstöd för år 2

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3