👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sherborne - rörelsepass

Skapad 2019-09-09 20:07 i Östra Stenhagen grundsärskola Uppsala
Grundsärskola F – 6 Motorik Kommunikation
Rörelsepass baserat på Sherborne-metoden med fokus på kroppsmedvetenhet, några av de grundmotoriska rörelserna och närhet till personal och klasskompisar.

Innehåll

Lektionerna handlar om utveckla elevernas kroppsmedvetenhet och kroppskännedom genom Sherborne-modellen.

Innehåll

Planeringen syftar till att utveckla en god kroppsuppfattning och tilltro till sin egen fysiska förmåga. Arbetet syftar också till att ge eleverna möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för andra.

Det centrala innehåll vi utgår ifrån är:

 • använda kroppens förmåga att röra sig allsidigt i olika sammanhang (Motorik)
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet (Motorik)
 • samspela med andra (Kommunikation)

 

Upplägg på rörelsepass:

 ·       Samlas på mattan i en ring. Börja med att säga:

-    ”Välkomna till rörelselek. VI börjar med att hälsa på varandra.”

·       Rör vid varandras händer och säg ”hej”, en i taget och låt hälsningen gå runt i ringen.

·       Instruera varje övning genom att samlas igen på mattan och med hjälp av bildstöd.

1:a övningen – krypa. TIPS! Om eleven har svårt att krypa kan personalen krypa bakom och stödja elevens ben med hjälp av sina egna ben.

2:a övningen – rulla. TIPS! Prova att eleven får rulla själv och med en personal och/eller en annan elev genom att ligga på mage mittemot varandra, hålla varandra i händerna och rulla tillsammans.

3:e övningen – gunga i filt. Låt eleven lägga sig på en filt på golvet. Två personal lyfter försiktigt upp eleven och låter eleven gunga lugnt i filten. TIPS! Låt elevens rygg försiktigt stryka golvet när ni gungar.

4:e övningen – gunga tillsammans. Sitt på golvet med elevens rygg mot din mage/ditt bröst. Gunga lugnt tillsammans.

·       Avsluta genom att samlas på mattan och säg ”tack för idag” samtidigt som ni rör vid elevernas händer.

 

Centrala begrepp:

 • krypa
 • rulla
 • gunga i filt
 • gunga tillsammans

Strukturen på rörelsepasset förstärks med bildstöd, fysiska föremål och genom att alltid genomföra och presentera övningarna på samma sätt.

 

Tidsplanering:

 Arbetet kommer pågå under höstterminen -19 och övningarna och rörelserna utvecklas och förändras allteftersom eleverna gör det. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kroppens förmåga att röra sig allsidigt i olika sammanhang,
  MOT
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
  MOT
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande kommunikativa mönster och strukturer, turtagning, att initiera och avsluta samspel eller samtal.
  KOM  1-3
 • Kroppsspråk, tecken eller tal.
  KOM  1-3
 • Grundläggande motoriska rörelser, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  MOT  1-3
 • Hänsynstagande och säkerhet i samband med fysiska aktiviteter.
  MOT  1-3
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet motorik för att till exempel kommunicera om rörelse.
  MOT  1-3

Matriser

MOT KOM
Kunskapskrav kommunikation åk 1-9, grundsärskolan

Ännu ej grundläggande kunskaper
Grundläggande kunskaper
Fördjupade kunskaper
Kommunikation
Eleven kan initiera och avsluta kommunikation och uttrycker egna behov och känslor i kända sammanhang och miljöer.
Eleven kan initiera kommunikation, upprätthålla den genom turtagning och avsluta den.
Tolka
Eleven tolkar andras avsikter och visar det genom att samspela i kommunikationen.
Dessutom kan eleven fråga, svara, beskriva och berätta i olika sammanhang och med olika syften.
Tolka
Eleven förstår också andra kommunikativa uttryck, kan tolka några elevnära ordbilder och skriva elevnära ord.
Tolka
Eleven tolkar andras avsikter, behov och känslor och visar det i kommunikationen
Språket
Eleven reagerar igenkännande på språket i tal, sånger, ljudlekar och återkommande berättelser.
Eleven förstår språket i tal, sånger, ljudlekar och återkommande berättelser och kan återberätta delar av innehållet.
Söka information
Eleven kan på olika sätt söka elevnära information om vad som ska hända och vad som har hänt.
Eleven kan på olika sätt söka elevnära information och information om samhället rörande vad som ska hända och vad som har hänt.
Kommunikationsverktyg
Dessutom deltar eleven i att använda kommunikationsverktyg för att förmedla sig.
Dessutom använder eleven kommunikationsverktyg för att förmedla sig.
Ord, begrepp & symboler
Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.

MOT KOM
Kunskapskrav motorik åk 1-9, grundsärskolan

Ännu ej grundläggande kunskaper
Grundläggande kunskaper
Fördjupade kunskaper
Olika aktiviteter
Eleven kan delta i att använda fin- och grovmotorik i olika aktiviteter både inomhus och utomhus.
Eleven kan använda fin- och grovmotorik i olika aktiviteter både inomhus och utomhus med medvetna och avsiktliga rörelser.
Balans & kroppskontroll
Eleven deltar i att utföra rörelser med balans och kroppskontroll.
Eleven utför rörelser på ett funktionellt sätt med balans och kroppskontroll.
Rörelseaktiviteter
Eleven kan också delta i lekar, danser och andra rörelseaktiviteter.
Eleven kan genomföra lekar, danser och andra rörelseaktiviteter och följa några regler.
Vattenaktiviteter
Dessutom deltar eleven i olika former av vattenaktiviteter.
Dessutom genomför eleven olika former av vattenaktiviteter och förflyttar sig i vatten.
Betydelsen av rörelse
Eleven kan delta i kommunikation om betydelsen av rörelse och fysisk aktivitet när det gäller att få en god kroppsuppfattning, främja hälsan och förebygga skador.
Eleven kan kommunicera om och beskriva betydelsen av rörelse och andra aktiviteter när det gäller att främja hälsan och förebygga skador.
Samband
Dessutom deltar eleven i kommunikation om samband mellan fysisk aktivitet, väderlek och klädval och samband mellan fysisk aktivitet och hygien.
Eleven beskriver också några samband mellan fysiska aktiviteter, kroppsuppfattning och självbild. Dessutom kommunicerar eleven om och beskriver samband mellan fysisk aktivitet, väderlek och klädval och samband mellan fysisk aktivitet och hygien.
Olika situationer
Eleven deltar i att använda kunskaperna i olika situationer.
Eleven använder kunskaperna i olika situationer.
Utomhusaktiviteter
Eleven kan delta i varierade utomhusaktiviteter under olika förhållanden och medverkar då i att följa allemansrättens regler.
Eleven kan genomföra varierade utomhusaktiviteter och anpassar sig då efter olika förhållanden och följer allemansrättens regler.
Nödsituationer
Eleven deltar i kommunikation om hur man kan hantera nödsituationer i samband med rörelseaktiviteter inomhus och utomhus.
Eleven kommunicerar om och ger exempel på hur man kan hantera nödsituationer i samband med rörelseaktiviteter inomhus och utomhus.
Ord, begrepp & symboler
Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.