Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vänskapsresan åk 3

Skapad 2019-09-09 20:37 i Vallhamra skola Partille
En start till det viktiga arbetet kring vår värdegrund som fortlöper under året. Vid starten av höstterminen kommer vi utgå från skolans ledstjärnor samt klassens handen-regler. Arbetet kommer sedan löpa under hela läsåret mer eller mindre.
Grundskola 1 – 3 SO (år 1-3)
Vi startar höstterminen med en ”Vänskapsresa”. Att vara en bra kompis är viktigt för att vi ska må bra. Hur är man en bra kompis? Hur ska vi vara mot varandra för att vi ska uppleva skolan som trygg, rolig och lärorik, vilket är Vallhamra skolans ledstjärnor. Det är viktigt att hela tiden samtala om dessa viktiga frågor. Detta arbetet följer oss under hela året men vi har särskilt fokus på det under de första veckorna.

Innehåll

Vad vi ska lära oss:

I grundskolans läroplan står det tydligt att vi tillsammans ska arbeta med livsfrågor så som gott och ont, rätt och orätt, kamratskap samt respekt för andra människor.

Vi ska lära oss om hur man är mot varandra. Vad är kamratskap? Hur kan vi få dagen att kännas trygg, rolig och lärorik? Vilka regler vill vi ska gälla hos oss? Och hur ska vi förhålla oss till de regler som finns på skolan och i klassrummet? 

Så här kommer vi att arbeta:

 • Vi arbetar i små grupper med elever från alla klasser. Eleverna får testa på olika övningar, lektioner, lekar och pyssel tillsammans. Alla stationer har vänskap och respekt som gemensamma teman. 
 • Vi arbetar i klassen kring hur vi behandlar varandra och uppför oss i klassrummet och på rasten. 
 • Samarbetsövningar med axelkompis och i lärgruppen.
 • Tillsammans utformar vi klassens "trivselregler"

Hur du får visa vad du kan:

Så här kommer jag bedöma dig:

* att du deltar aktivt på lektionerna

* att du deltar aktivt i diskussionerna/samtalen

* att du deltar aktivt i arbetet med din axelkompis och i din lärgrupp 

* att du kan klassens och skolans regler samt förstår vad de innebär och kan ge för konsekvenser i det dagliga arbetet. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen,
  Gr lgr11
 • i sin verksamhet bidra till att skolan präglas av jämställdhet och solidaritet mellan människor,
  Gr lgr11
 • aktivt motverka diskriminering och kränkande behandling av individer eller grupper,
  Gr lgr11
 • klargöra och med eleverna diskutera det svenska samhällets värdegrund och dess konsekvenser för det personliga handlandet
  Gr lgr11
 • tillsammans med eleverna utveckla regler för arbetet och samvaron i den egna gruppen, och
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: