👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svepask

Skapad 2019-09-09 20:47 i Färsingaskolan Sjöbo
Grundskola 7 – 9 Slöjd
Ett arbetsområde där du lär dig formge och böja trä genom svepteknik.

Innehåll

Svepteknik

Att svepa trä betyder att du ska böja trä och i detta arbetsområdet kommer du få lära dig tekniken för att skapa en burk eller form för förvaring. Sveptekniken är en metod  som har anor från 1000-talet f.kr och används fortfarande i modern formgivning inom exempelvis möbeltillverkning. Föremålet du kommer tillverka gör du enligt gamla hantverkstraditioner.

 

Visste du att svepaskar användes till förvaring av allt möjligt och man tillverkade själv sina

svepkärl till hemmen. På Wasaskeppet hittade man massor av svepaskar där besättningen hade sina personliga saker i. De äldsta svepaskar man hittat i Sverige är så gamla som 1000 år.

 

 

Vad ska du lära dig:

Efter arbetet kommer du kunna planera ett arbete, skissa och mäta upp en modell, Konstruera och formge genom svepning, limfog, pluggning, täljning, kontursågning. Ytbehandla med färg eller olja och utvärdera ditt arbete med egen dokumentation.  

 

Vad kommer du utveckla:

I arbetet kommer du att utveckla din förmåga formge genom att tillverka ett svep för förvaring. Göra en botten och lock, Kunna välja hur du skapar med olika funktioner utifrån vilken funktion och kvalite du vill att ditt svep ska ha. Göra en dokumentation med slöjdspecifika ord där svepets estetiska uttryck beskrivs och din arbetsprocess med resultat analyseras och värderas av dig.

 

Undervisning:

Du kommer få undervisning om idéutveckling där du planerar ditt arbete med hjälp av en arbetsbeskrivning och gör en skiss i två eller tre dimensioner, för formgivning av ditt svep. Lära dig hantverkstekniker för foglimning, svepning. pluggning och ytbehandling, och hur dessa kan kombineras med varandra. Att jobba säkert med verktyg och kunna benämna dem korrekt. Dokumentera din utveckling och resultat av arbetet med bilder och ord i digital form.

 

Bedömning: Ditt arbete kommer bedömas under arbetsprocessen med lärare och när produkten med dokumentation är färdig. Du ska även själv göra en bedömning med stöd av matris och dina anteckningar och foton.

 

Det som bedöms är:

 • Din förmåga att formge och skapa slöjdföremål utifrån en instruktion.

 • Hur du utvecklat dina ideer.

 • Hur du använder verktyg och maskiner vid ditt arbete.

 • Hur du jobbar med materialet och hantverksteknikerna för att uppnå önskad form och funktion.

 • Vilket ansvar du tar för att driva ditt arbete självständigt framåt under arbetsprocessen.

 • Hur du planerat och utvärderat din arbetsprocess, där du med slöjdspecifika ord beskriver samband mellan form, funktion och kvalitén (hur bra det blev).

 

Centralt innehåll:

 

 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

 • Utvecklade former av hantverkstekniker, till exempel gjutning, vävning och svarvning. Begrepp som används i samband med dessa.

 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.

 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering

 • Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.

 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.

 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.

 • Slöjd och hantverk i Sverige och andra länder som uttryck för etnisk och kulturell identitet

Uppgifter

 • Arbetsbeskrivning för svepask.

Matriser

Sl
Svepask Elevmatris

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Aspekt 1
Förmågan att formge och framställa slöjdföremål
Kan med stöd bygga svepasken med en enkel formgivning. Tar inte hänsyn till hur resultatet ser ut eller blir i sitt arbete.
Kan formge svepasken med enkelt avslut och ungefär som man tänkt sig. Gör ett relativt genomarbetat arbete med asken.
Kan med ett snyggt resultat få fram sin planerade designform och personliga uttryck på svep, avslut och lock. Nyttjar ytbehandling för att stärka intrycken i design och form
Jobbar noggrant med genomtänkt avancerad formgivning av svepavslut och form. Gör ett designat lock med formgivna hållare/snäppor eller handtag och skapar en helhet med ytbehandling .
Ny aspekt
Förmågan att utveckla idéer och planera i slöjdarbetet
Behöver hjälp för att komma på idéer och för att planera och utveckla sitt arbete.
Kan utveckla sina förslag/ideer, skissar några tänkbara förslag som är kopplade till ditt personliga uttryck. Gör en egen planering.
Söker aktivt upp inspirationskällor, gör förslag på olika alternativ till ditt personliga uttryck. Skissar på genomtänkta förslag. Har en tydlig plan att följa.
Ny aspekt
Förmågan att hantera verktyg, redskap och material
Behöver hjälp och stöd för att förstå hur man använder verktyg och material tillsammans för att det planerade arbetet ska kunna genomföras på ett säkert och utvecklande sätt.
Förstår vilka verktyg som är lämpliga att arbeta med till materialet. Kan hantera dem säkert och så arbetet utvecklas framåt.
Väljer verktyg utifrån olika moment i arbetet och material. Hanterar dem säkert och visar kunskaper för olika möjligheter och tekniker i arbetet med verktygen.
Väljer verktyg anpassade utifrån olika moment och material i arbetet. Hanterar dem med säkerhet och vana och visar kunskaper för olika möjligheter och tekniker i arbetet med verktygen. Kan anpassa t ex vinklar, styrka, tryck i hantering för att nå välutvecklade resultat.
Ny aspekt
Hantverksteknik
Kan med hjälp svepa sitt material. Limma ihop formen och fälla in en botten med lim och plugg.
Sveper sitt träämne och gör ett enkelt avslut som limmas relativt jämnt i överlappningen. Foglimar relativt jämnt en botten som fälls in i svepet med pluggning. Ytbehandlar enkelt.
Sveper sitt material och kan såga svårare formgivning av avslut och limma ihop jämnt och rakt i överlappning Fäller med plugg in en väl-hyvlad slät botten utan luft mot kanterna. Tillverkar lock med fästfunktion och ytbehandlar jämnt med färg eller olja
Hanterar tekniker självständigt med säkerhet och rutin. Gör avancerat svepavslut, jämn limmfogad botten med en tight infällning i svepet. Välgjort lock med fästfunktion eller förstärkta handtag och en i flera steg välgjord ytbehandling av svepet.
Ny aspekt
Självständighet Ansvar Uthållighet (Arbets- processer)
Jobbar självständigt kortare stunder. Frågar hellre än att själv försöka driva arbetet framåt. Kan med stöd jobba sig framåt i arbetet till en fungerande svepask.
Jobbar med sitt slöjdarbete och visar under slöjdprocessen en vilja att slutföra det. Söker själv hjälp och löser mestadels problem som uppstår och kan därefter arbeta vidare. Slutför sitt arbete med svepet
Tar eget ansvar för slöjdarbetet och driver det framåt.Ger inte upp och löser de problem som uppstår. Gör arbetet med ett snyggt resultat
Tar stort ansvar för att driva sitt arbetet framåt. Löser problem på ett välutvecklat sätt. Arbetar självständigt och kan ompröva sina beslut. Slutför arbetet med ett noggrant resultat
Ny aspekt
Värdera och utvärdera (arbetsprocesser)
Eleven beskriver kortfattat på ett enkelt sätt och med få slöjdord vad den gjort.
Eleven beskriver med slöjdord val av design och form. Vad den gjort och vad som varit lätt eller svårt i arbetet.
Eleven beskriver med slöjdord vad den gjort, och varför den valt sin design och form. Förklarar och beskriver hur varför olika moment varit lätta eller svåra i arbetet
Eleven kan med slöjdspecifika ord tydligt beskriva form och design. Förklarar och beskriver hur och varför olika moment i arbetet påverkat skapandet och resultat. Dessutom kan eleven reflektera och göra välgrundade slutsatser utifrån detta