Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hösten, år 3

Skapad 2019-09-09 21:00 i Tjärnaängskolan Borlänge
Arbetsområdet handlar om årstidsväxlingarna med fokus på hösten.
Grundskola 3 NO (år 1-3)
Vad händer i naturen när det är höst? Vad gör djuren och vad händer med det som växer? Hur förbereder de sig för vintern?

Innehåll

Innehåll i undervisningen

Vi kommer att arbeta med följande frågor:

 • Varför blir det höst?
 • Vad händer med löven?
 • Vilka träd har vi i vår närhet?
 • Hur ser en svamp ut? Vilka kan jag äta?
 • Vad gör djuren på hösten?
 • Vad kan vi så och skörda?
 • Samband i naturen i form av livscykler och näringskedjor.

Du kommer att lära dig namnen på några av våra vanligaste träd och svampar.

Vi kommer att titta närmare på ekorren och lära oss fakta om den.

Arbetssätt

Vi kommer att:
- läsa texter, gemensamt och enskilt
- diskutera i helklass och mindre grupper
- arbeta enskilt och i grupp
- använda internet för att söka fakta
- se film
- göra utflykter i vårt närområde

Tid

7 lektionspass v. 36-39

Uppföljning

Löpande under arbetsområdets gång checkar vi av att eleverna förstått det vi tagit upp. 

I slutet av arbetsområdet genom muntlig uppföljning med några elever åt gången. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3

Matriser

NO
Tema Höst

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Hösten
Känner till några saker som förändras i naturen när hösten kommer.
Känner till flera saker som förändras i naturen när hösten kommer.
Svenska träd
Känner till några vanliga svenska träd.
Kan med hjälp av olika tecken (t.ex. löv) identifiera ett träd.
Svampar
Kan namnet på några av våra vanligaste svampar.
Kan nämna en svamps beståndsdelar.
Djuren
Kan nämna några saker djur gör på hösten inför vintern.
Känner till varför vissa djur flyttar till andra ställen på hösten.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: