👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO åk.3

Skapad 2019-09-09 21:01 i Vinbergsskolan Falkenberg
Grundskola 3 SO (år 1-3)
Du ska få lära dig mer om: livets utveckling, forntiden, världskartan och nordisk mytologi

Innehåll

Förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska få möjlighet att utveckla dessa förmågor och få kunskaper om:

 • diskutera, resonera, kompromissa
 • livets utveckling och människans historia
 • urtiden och forntiden och hur dessa tider kan iakttas idag
 • världsdelar och världshav
 • nordisk mytologi

 

Undervisning och arbetsformer

 • klassråd
 • gruppövningar - samarbetsövningar
 • eget arbete
 • film
 • observationer
 • Asigerundan 

 

Bedömning

Jag bedömer ovanstående kunskaper genom att bedöma dig när vi arbetar, samtalar och undersöker tillsammans. Vi samtalar om hur du kan arbeta vidare i din kunskapsutveckling.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  1-3
 • Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.
  SO  1-3
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  SO  1-3
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  SO  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  SO  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  SO  1-3
 • Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.
  SO  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3