👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Luft och vatten

Skapad 2019-09-09 21:34 i Parkskolan Norrtälje
Luft och vatten
Grundskola 2 NO (år 1-3)
Skulle vi klara oss utan vatten och luft? Det är detta område som ska ge dig kunskaper om vatten och luft. Vad har de för något gemensamt. Varför är dessa ämnen viktiga?

Innehåll

Så här kommer vi att arbeta:

Vi kommer läsa texter om luft och vatten och diskuterar dem i helklass eller i grupper. Vi använder oss av korta filmer för att fördjupa oss i ämnet. Vi gör observationer i vår närmiljö. Vi gör enkla experiment med luft och vatten.

 

Bedömning

Med hjälp av matrisen.

Målet med undervisningen

Ha kunskaper om luft och vatten och kunna förklara på samband i naturen som har med luft och vatten att göra. T ex vattnets kretslopp och fotosyntesen.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  NO
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  Bi  1-3
 • Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.
  Bi  1-3
 • Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
  Bi  1-3
 • Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
  Fy  1-3
 • Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
  NO  1-3
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
 • Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.
  NO  1-3
 • Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
  NO  1-3
 • Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
  Bi   3
 • Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.
  Bi   3

Matriser

NO
Vatten och luft

Uppnått målen
 • Bi   3
Du kan göra ett enkelt experiment t ex filtrera sand och vatten.
 • NO  1-3
Du kan namnge vattnets olika former ( fast, flytande, gas).
 • Bi   3
Du kan berätta om egenskaper hos luft och vatten.
 • NO  1-3
Du kan berätta om övergångarna mellan formerna ( avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning).
Ny aspekt
 • NO  1-3
Veta vad luften har för egenskaper.
Ny aspekt
 • NO  1-3
Kan dokumentera dina observationer med text och bild .