Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska- Champ 6

Skapad 2019-09-09 22:48 i Racklöfska skolan Åre
Läromedlet Champ 6, första sex kapitlen
Grundskola 6 Engelska
Vi arbetar med läromedlet Champ 6 som hjälper dig att utveckla din engelska ännu mer. Du ska få läsa, skriva, prata och lyssna med olika sorters övningar.

Innehåll

 Förväntat resultat:

Efter kap 3B ska du kunna visa din läsförståelse genom att berätta om kapitlet på svenska och engelska. Du ska känna till några fakta om en stad t.ex New York eller Los Angeles och presentera den. Svara på frågor angående en lyssningsövning med en bussguide. Du ska också använda verb i pågående form och dåtid. Skriva fem meningar om Järpen eller en annan ort. 

Undervisning:

Vi går först vidare med chapter 16 i boken från åk 5: Champ 5. Därefter har vi en tidsplan för Champ 6. 

Chapter 1A v. 38- 39

chapter 1 B v. 40

chapter 2 A v. 41-42

chapter 2 B v. 43

chapter 3 A v. 45-46 

chapter 3 B v. 47

Planering av chapter 1 A- 3 B i Champ 6. Vi läser och lyssnar gemensamt i skolan på texterna i textbook. 

Eleverna arbetar med de olika övningarna enskilt, i par eller i grupp. 

Chapter 1 A. Down the falls (regelbundna verb i preteritum, uttal av ändelsen -ed)

Chapter 1 B. The end of the beginning (oregelbundna verb i preteritum, did i frågor)

Chapter 2 A, 2 B. The Good to know, More to know (useful phrases, some/any)

Chapter 3 A. A long ride (verb i perfekt, har gjort..)

Chapter 3 B. NYC and L.A. (repetition och diagnos av kunskaper)

 

Här kommer några exempel hur vi tränar de olika förmågorna med hjälp av Champ:

Att lyssna:
 • titta på texten (rubriken, bilder, layout)
 • försöka uppfatta eller söka viktig information
 • ta hjälp av det du förstår och ignorera det du inte förstår
 • sammanfatta med frågorna Vilka? Var? Vad? När? Varför?
Att läsa:
 • titta på texten (rubriker, bilder, bildtexter mm.)
 • försöka uppfatta och hitta den röda tråden
 • ta hjälp av sammanhanget
 • dra slutsatser
Att tala:
 • säga efter
 • svara på frågor
 • visa ( använda kroppspråk, rita....)
 • beskriva/förklara ord
Att skriva:
 • skriva av
 • svara på frågor genom att använda frågans ord
 • använda en synonym
 • använda hjälpmedel (ordlista, översättningstjänst) Genom att följa hur du deltar i lektionsarbetet och hur du kan genomföra de olika uppgifterna kommer jag att bedöma din förmåga att:
 • förstå innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen
 • förstå enkel, tydligt talad engelska i lugnt tempo
 • på ett enkelt och begripligt sätt kunna skriva fraser och meningar
 • muntlig kunna formulera dig med ord och fraser
 • använda dig av strategier för att förstå eller uttrycka dig

Eleverna tränar och repeterar på bingel.se. Ljudfilerna till texterna finns att tillgå på internet "sanoma övningsmästaren". Där finns också glosor till resp. kapitel. 

Jag lägger ofta ut glosor också på "glosor.eu"

användarnamn

kyrkslatten

inget lösenord

 

Examinationsuppgifter:

Diagnos, enligt läromedlet. Chapter 3 BSe uppgift. 

Bedömning;

se matris

Uppgifter

 • Diagnos chapter 3B

 • Ord och uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En

Matriser

En
Engelska åk 6

E-nivå
C-nivå
A-nivå
Förmåga att
tala och samtala
Du jobbar med din förmåga att formulera och uttrycka sig. Kan med visst stöd berätta om något du gjort.
Du behärskar förmågan att uttrycka dig självständigt om något du gjort med gott resultat.
Du expanderar aktivt din förmåga att formulera och uttrycka dig om det du gjort eller läst om med gott resultat.
Förmåga att
läsa och förstå
Du arbetar med läsförståelsen och kan med visst stöd genomföra frågorna på texten i kapitel 3B med godtagbart resultat.
Du behärskar läsförståelsen och kan självständigt besvara läsförståelsefrågor på kapitel 3 B med gott resultat.
Du utvecklar läsförståelsen och genomför självständigt utmanande uppgifter med gott resultat.
Förmåga att
lyssna och förstå
Du genomför hörförståelsen och kan med visst stöd av läraren genomföra uppgifterna när en bussguide berättar om New York.
Du behärskar hörförståelsen och kan självständigt besvara frågorna när en bussguide berättar om New York, med gott resultat.
Du utvecklar hörförståelsen och arbetar aktivt och självständigt med utmanande lyssningsuppgifter.
Förmåga att
skriva
Du arbetar med att skriva om platsen där du bor, och skrivuppgiften där man berättar om bilder. Du genomför skrivuppgifterna med visst stöd från läraren.
Du behärskar att skriva om platsen där du bor, och skrivuppgiften där man berättar om bilder. Du genomför självständigt skrivuppgifterna med gott resultat.
Du expanderar aktivt ditt skrivande om platsen där du bor, och skrivuppgiften där man berättar om bilder. Du genomför utmanande skrivuppgifter självständigt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: