👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Verksamhetens dokument - Planering och nästa steg Information och delaktighet för föräldrar - Hudiksvalls kommun

Skapad 2019-09-10 08:08 i I Ur och Skur förskola Hudiksvall
Förskola
3:an Verksamhetens dokument - Planering och nästa steg Information och delaktighet för föräldrar - Hudiksvalls kommun

Innehåll

Verksamhetens dokument - Planering och nästa steg Information och delaktighet för föräldrar

 • Lärandet i fokus i dokumentationen och inte barnen själva. Därför behövs till exempel bara händer visas upp när barnen arbetar med lera.

 • Etik – dokumentationen säger något om barnens pågående lärande och om verksamhetens utveckling just då. Men den säger också något om den vuxnes förhållningssätt, synsätt och om de etiska ställningstaganden som arbetslaget har gjort

 • Förskolechefen stort ansvar för att arrangera möten och innehåll och att med utgångspunkt i de pedagogiska dokumentationerna starta samtal som synliggör relationerna mellan personalen, barnen och de konkreta förskolemiljöerna

 • Arbetslaget väcka frågor som – vad är det som sker mellan barnen och materialen? Hur kan man arrangera och omorganisera de pedagogiska miljöerna? Vad kommer att hända när dessa har förändrats?

 • Pröva alternativa sammansättningar av undervisningsmetoder, material och frågeställningar i lärandet

 • Hjärnforskning visar att det är viktigt att överraska och utmana barns lärprocesser och tillföra oväntade vinklar, begrepp och material. Lärandet som retas och i viss mån provoceras tar fart och ger sig ofta iväg hit och dit i rhizomatiska banor. Det är här den pedagogiska dokumentationen kommer in som en viktig agent och öppnar för möjligheter att uppmärksamma hur lärandet breder ut sig

 • Att dokumentera handlar om att synliggöra vad som uppstår i relationella möten mellan barn, barn och vuxna samt mellan barnen och omvärlden och att pröva många olika sätt att förstå det som sker

 • Synligöras i tamburen för både barn, föräldrars och personal

 • Användas som underlag för utvärdering av verksamhetens kvalitet i en verksamhetspärm som kompletteras med barnens lärprocesser i bild och text

 

Verksamhetens planering - nästa steg

Mål- och kunskapsområde: Språk/Värdegrund

Vecka:37

Nyfikenhetsfråga: Kroppen

  

Barnen gjorde

Pedagogens tankar om barnens lärande

Lärandet

   Barnen såg en film från Ur.se från Kropp och Kanin som handlar om hjärtat.

 

Vi pratade sedan om hur hjärtat ser ut, detta eftersom vi ser olika ut är pojke flicka, stor liten tex. Barnen sa att vi hade olika färger på våra hjärtan, de flesta barnen sa att deras hjärta hade deras favoritfärg. 

 Vi ser att de flesta av barnen har förstått att våra hjärtan inte ser ut som de hjärtan man traditionellt ritar. Men att vi måste jobba mera med hjärtats färg och funktion för våra kroppar.    

  Vi pratade och talade om för barnen att alla vi har hjärtan som ser lika ut, det spelar ingen roll om vi är pojke-flicka, barn-vuxen. Det är bara storleken som skiljer sig.

Barnen lärde sig att deras hjärta är lika stort som deras egna knutna hand.

Kopplingar till läroplanen

 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18