Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling

Skapad 2019-09-10 08:23 i Parkskolan Norrtälje
Mall för pedagogisk planering i Norrtälje kommun.
Grundskola F – 6
Du tycker säkert om att vara i naturen och leka, bada, fiska i våra hav och sjöar. På fritids kommer du få bekanta dig med funderingar om hur vi ska ta hand om våra miljö. Hur kan vi leva för att Jorden ska må bra ?

Innehåll

/Titel/Tema

Hållbar utveckling

Tidsperiod

Läsåret 2020-21

Vad ska vi lära oss? 

Vi vill öka våra elevers intresse och engagemang i miljöfrågor. Uppmärksamma dem på vad de redan gör för miljön och vad de mer kan göra. Att de ska förstå sin egen roll och möjlighet till påverkan av vårt klimat.Vi vill öka elevers medvetenhet och kunskap om Natur och Samhälle- hur människors olika val i vardagen kan bidra till hållbar utveckling.

Vi vill rikta in oss på:

 • att öka elevers medvetenhet och kunskap om källsortering, återvinning och återbruk. 
 • att öka elevers medvetenhet och kunskap i val av livsmedel och transportmedel.
 • att elever förstår sin egen roll och påverkan.

Våra uppdrag/aktiviteter kommer utgå från ett miljöperspektiv.

Under samling och fritidsråd kommer eleverna ha möjlighet att kunna påverka innehållet.

Förmågor och Centralt innehåll 

         se nedan

Hur ska vi arbeta för att komma dit?

 • Pappersinsamling på avdelningarna.
 • Sortering av frukt i matavfallspåse på öppning och stängningsavdelningen.
 • Städning av skolgården och sortering av skräp, en gång/månad.
 • Vardagsval- livsmedel, färdmedel, klädinköp och rengöringsprodukter.
 • Skapa med skräp- återvinning, tillverka saker av t ex kvarglömda kläder.
 • Filmvisning
 • Studiebesök (efter Corona)

Hur ser vi att vi når målet?

Att eleverna har utvecklat en miljömedvetenhet.

Att vi ser elevernas medvetna aktiviteter som påverkar miljön i positiv inriktning.

Alla avdelningar lägger ut sina aktiviteter i form av lärloggar på Unikum.

Underlag till Frippens utformning är taget från Pihlgren, A.S. (2017). Fritidshemmets mål och resultat: att planera och utvärdera. (Upplaga 1). Lund: Studentlitteratur

Kopplingar till läroplanen

 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom samtal, studiebesök och digitala medier. Hur företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder.
  Gr lgr11  -
 • Hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.
  Gr lgr11  -
 • Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer. Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: