Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sv: Det osynliga barnet HT 2019

Skapad 2019-09-10 08:29 i Da Vinciskolan Ale
Under några veckor ska vi arbeta med texten ”Berättelsen om det osynliga barnet” som är skriven av Tove Jansson. Förutom att vi ska läsa novellen finns det också uppgifter till texten som ni ska svara på. Därefter ska ni med utgångspunkt i temat i novellen skriva en insändare där du diskuterar barns rättigheter.
Grundskola 7 – 9 Svenska
Under några veckor ska vi arbeta med texten Berättelsen om det osynliga barnet, som är skriven av Tove Jansson. Novellen handlar om Ninni som är osynlig när hon kommer till muminfamiljen men allt eftersom tiden går blir hon mer och mer synlig. Förutom att ni ska få lyssna på och läsa novellen finns det också uppgifter till texten som ni ska svara på. Det är frågor som handlar om själva texten, alltså mer läsförståelsefrågor och dels frågor som baseras på mer reflektion och egna tankar. Svaren på frågorna skrivs för hand eller på dator. Vi kommer också att skriva insändare med utgångspunkt i novellens tema: barns rättigheter.

Innehåll

Syfte och kopplingar till läroplanen

 

Redovisning av kunskaperna:

Förutom att ni ska få läsa novellen finns det också uppgifter till texten som ni ska svara på. Det är frågor som handlar om själva texten, alltså mer läsförståelsefrågor och dels frågor som baseras på mer reflektion och egna tankar från er.

 På detta arbetsområde blir ni bedömda på två delar.

 1. Svaren på frågorna . Det är viktigt att ni försöker svara så utförligt som möjligt på frågorna till texten för att visa att ni kan tolka texter och förklara varför ni tycker som ni gör
 2. Din insändare.

 

 

Hör Tove Jansson läsa på berättelsen.

http://svenska.yle.fi/arkivet/artikkelit/tove_jansson_laser_ur_det_osynliga_barnet_105409.html#media=105408

 

Uppgifter

Frågor till Berättelsen om det osynliga barnet

Textfrågor

1. Varför hade Ninni blivit osynlig?

2. Varför tog Tooticki med sig Ninni till muminfamiljen? 

3. Hur blev Ninni behandlad av den elaka tanten?

4. Hur kunde man veta var Ninni var någonstans?

5. Hur kommer det sig att Ninni börjar bli synlig igen? Först tassarna, sedan benen osv.?

6. Ninnis tassar har börjat synas. Vad händer när Ninni blir påmind om den elaka tanten?

7. Vad gör muminmamman när Ninni tappar syltburken?

8. Vilken årstid är det i berättelsen? Hur förstår man det?

9. Vad händer när lilla My försöker leka med Ninni?

10. Hur reagerar Ninni när hon får se havet?

11. Vad var orsaken till att muminpappan tappade sin hatt i vattnet?

12. Hur gick det till när Ninnis ansikte blev synligt?

Reflektionsfrågor

1. Ninni tappar burken med sylt. Hur tror du att den elaka tanten skulle ha reagerat på detta? Varför tror du det?

2. Hur tror du att Ninni kände innerst inne när den elaka tanten var ironisk mot henne? Har du någon gång blivit ironiskt behandlad? (Att någon skojar och driver med dig och vad du tycker) Hur kändes det?

3. Hur skulle du beskriva muminmamman och muminpappan? Hur är de som personer? Vilka är deras främsta egenskaper? Ge några exempel ur texten!

4. Hur tror du att Ninni trivdes hos muminfamiljen? Varför?

5. ”Du får aldrig ett eget ansikte förrn du lär dig att slåss.” Hur tolkar du lilla Mys ord? Delar du hennes åsikt? Varför? Varför inte? Hur kan man få fram sina åsikter utan att slåss?

6. Vad tror du är den egentliga orsaken till att Ninni blir synlig när hon bor hos mumin-familjen?

7. Finns Ninni i vårt samhälle? Vilka har i så fall hennes roll idag? Finns det ”osynliga” barn nu också?

8. Ninni var rädd för den elaka tanten. Vad tror du att barn är rädda för? Vad skrämmer barn i vårt samhälle? Vad är du rädd för?

9. Vad tror du att Tove Jansson ville säga med sin berättelse?

10. Kan man lära sig någonting av den här berättelsen? I så fall, vad? 

Skrivuppgift

Tove Janssons berättelse ger oss anledning att fundera över hur barn har det här och i övriga världen. Vad är bra? Vad är mindre bra? Finns det någonting särskilt som du reagerar över? Vilka rättigheter borde alla barn ha? Skriv en insändare till en dagstidning och tala om vad du tycker.

Rubriken ska vara: Barnen i världen

Din insändare ska vara minst en halv A4-sida (datorskriven) och du skriver ett utkast på insändaren i ditt svenskhäfte. Sedan vill jag ha in en slutgiltig version som är datorskriven.

Lycka till!!

Uppgifter

 • Insändare "Barnen i världen"

 • Frågor att besvara

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Svenska LGR 11 Kunskapskrav

E
C
A
Tolkning
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Resonera
Eleven resonerar på ett enkelt sätt.
Eleven resonerar på ett utvecklat sätt.
Eleven resonerar på ett välutvecklat och nyanserat sätt.
Resonera - uppbyggnad
Resonemangen är logiskt uppbyggda.
Resonemangen innehåller både översiktliga och detaljerade beskrivningar men det råder inte alltid balans mellan dem.
Det råder god balans mellan översiktliga och detaljerade beskrivningar.
Motivering och argumentation
Eleven ger exempel.
Elevens exempel är passande och fördjupar/ utvidgar resonemanget.
Elevens exempel är träffande och fördjupar och/eller utvidgar resonemanget.
Skriva
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: