👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Orientering åk 8

Skapad 2019-09-10 08:32 i Rålambshovsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F – 9 Idrott och hälsa
I detta moment övar eleverna kartkunskap, kartteknik samt får lära sig om allemansrätten. Momentet avslutas med en orienteringsdag i examinerande syfte

Innehåll

LPp Orientering år 8

Friluftsliv och Utevistelser

Introduktion

Tänk hur ofta vi navigerar oss i tunnelbanor, städer, skog och mark. Ibland med hjälp av en karta ibland med hjälp av en kompass och ibland med vårt lokalsinne.

Vi kommer att träna på hur man läser en karta och tyder karttecken.

 

Förmågor och Centralt innehåll

Genom undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska eleverna utveckla sin förmåga att,

röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang samt genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer.

 

 

Efter kursen ska du kunna (Centralt innehåll)

 

·      Kunna orientera dig i okänd miljö med hjälp av en karta och eventuella andra hjälpmedel.

·      Känna till och kunna identifiera våra viktigaste karttecken.

·      Veta hur en karta är uppbyggd och kunna mäta avstånd i olika skalor.

·      Kunna planera och organisera utevistelser efter varierande förhållanden.

·     Vet vad allemansrätten är och hur den appliceras. 

 

 

Begrepp

·     ”Passa kartan”

·     Höjdkurva

·     Ledstänger

·     Ekvidistans

·     Vädersträck

·     Skala

·     ”Tumgreppet”

·     Kartsymbol

·     Allemansrätten, rättighet och skyldighet

 

Undervisning

 

Teorigenomgång av karttecken och repetera kartans uppbyggnad, t ex färger och symboler.

Övningar i skolans närområde med svårighetsgrader anpassade till årskursen. Vi kommer även att orientera i Judarnskogen.

Genomgång av vad man bör tänka på och hur man bör klä sig vid en utomhusaktivitet.

Rättigheter och skyldigheter enligt allemansrätten.

I åk 8 får eleverna orientera i par på orienteringsdagen och under övningslektionerna. Vi rekommenderar dock att de orienterar själva, allt för att vara så väl förbereda som möjligt i åk 9.

 

Redovisning/bedömning

 

Orienteringsdag med examinerande syfte. Här prövas din förmåga att använda dig av karta på ett korrekt sätt i en orienteringssituation, alltså att kunna ta sig från A till B i okänd terräng. Denna banans svårighet är anpassad efter årskursen. Vid detta tillfälle får eleverna två försök på sig. Dock är maxtiden alltid 45 minuter och max antal kontroller 9.

 

 

Bedömningsmatris

 

                        E                                                    C                                                    A                                                        

Friluftsliv och utevistelser

Eleven kan med viss säkerhet orientera sig i okända miljöer och då med hjälp av kartor och kompass.

 

Eleven kan, med viss säkerhet, på en karta över okänd terräng ta ut kom­passkurs till givna punkter på kartan.

 

Ex.

På orienteringsdagen i okänd terräng hittar eleven minst 2-3 kontroller.

Eleven hittar med relativt god säkerhet i okända miljöer och då med hjälp av karta och kompass.

 

Eleven kan, med relativt god säkerhet, på en karta över okänd terräng ta ut kompasskurs till givna punkter på kartan.

 

Ex.

På orienteringsdagen i okänd terräng hittar eleven 4-7 kontroller inom 45 minuter.

Eleven kan med god säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då karta och kompass

 

Eleven kan med god säker­het, på en karta över okänd terräng beskriva hur det ser ut i verkligheten och ta ut kom­passkurs till givna punkter på kartan.

 

Ex.

På orienteringsdagen i okänd terräng hittar eleven 8-9 kontroller inom 45 minuter.

 

 

 

 

 

Information

Banan är konstruerad på så sätt att eleven ska kunna gå/jogga runt banan och fortfarande hinna hitta alla kontroller inom maxtiden 45 minuter, förutsatt att eleven tar alla kontroller med säkerhet. Det är alltså orienteringskunskapen som avgör betyget och inte eventuell fysisk prestationsförmåga.

Alla elever måste vara inne efter 45 minuter efter sin starttid oavsett antal tagna kontroller.