Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

matte åk 2

Skapad 2019-09-10 08:45 i Rönnängs skola Tjörn
Grundskola 2 Matematik
Det här kommer du att få arbeta med i matematiken under årskurs 2

Innehåll

Bedömning åk 2

·       Kunna ordningstalen 0-20.

·       Kunna udda och jämna tal.

·       Kunna 2-, 5- och10 hopp inom talområdet 0-100.

·       Kunna avläsa, skriva, storleksordna och jämföra talen 0-1000.

·       Kunna ange siffrors värde. Ental, tiotal och hundratal.

·       Kunna förstå nollans betydelse.

·       förstå sambanden mellan de olika räknesätten addition och subtraktion.

·       Kunna utföra beräkningar med dubbelt och hälften i huvudet.

·       Kunna förklara att multiplikation är upprepad addition.

·       Kunna beskriva och namnge bråken hel, halv och fjärdedel.

·       Kunna gör 2-, 5- och 10 hopp med start var som helst.

·       Kunna fortsätta ett påbörjat mönster med olika svårighetsgrader.

·       Kunna göra egna enkla mönster med talföljder.

·       Kunna hantera olika matematiska likheter ex. 6+_=12, 14=5+_

·       Kunna klockan – kvartar.

·       Kunna månaderna (månaden före och efter) och till vilken årstid månaden hör.

·       Kunna uppskatta tid.

·       Kunna mäta med linjal. ( cm och m)

 

·       Kunna känna igen och beskriva tre- och två dimensionella objekt.

Undervisning:

      -   Genom praktiska övningar och spel tränar vi på talens grannar, dubblor,

           nästan dubblor, tiokamraterna, talens placering på tallinjen.

-       Arbeta med problemlösning.

-       Vi tränar på addition- och subtrationstabellerna genom spel.

-       Genom praktiska övningar med dubbelt och hälften.

-       Jobba laborativt med att multiplikation är upprepad addition. 

-       Genom praktiska övningar med hel, halv och en fjärdedel.

·       Vi har praktiska övningar med mönster.

·       Rita och måla olika mönster.

-       Arbeta praktiskt med klockor i helklass, smågrupper, spela klockspel osv.

-       Praktiskt arbete med månaderna och siffrorna.

-       I samtal prata om och uppskatta tider i det vardagliga livet.

-       Praktiska mätövningar i form av att uppskatta och sedan mäta.

-       Praktiskt träna på vanliga lägesord.

-       Praktiska övningar i symmetri, genom att vika papper, klippa en figur, vika upp och se att bilden blir symmetrisk.

-       Använda sig av en spegel i symmetri.

-       Rita symmetriska figurer.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.
  Ma  1-3
 • Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien.
  Ma  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: