Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

v.38-43 - Teknik åk 8 - Mekanismer

Skapad 2019-09-10 08:49 i von Bahrs skola Uppsala
Grundskola 8 Teknik
Mekanismer - ändrar krafter och rörelser

Innehåll

Vad ska du lära dig? (Undervisningens innehåll)

Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg.

Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer

 

 

Varför ska du lära dig det här? (Syfte)

Identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion.

Använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer

Värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö

 

Hur ska vi göra? (Lektionsupplägg)

Se på länken under rubriken "Arbetsinnehåll" nedan.

 

Du kommer att kunna visa dina kunskaper genom att (bedömning)

Skriftligt prov vecka 43- (Kunskapskrav (1 & 2).

 

 

Det här ska du kunna

 

 

E

C

A

1.

Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion

Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion

Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.

2.

Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.

Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar

Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.

 

Arbetsmaterial

Klicka här så hittar du all information om arbetsområdet

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: