Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barns möte med mönster & former, Bofinken 2019/2020

Skapad 2019-09-10 08:54 i Tallkottens förskola Falkenberg
Uppdaterad mall för Projektbeskrivning för Falkenbergs förskolor juni 2019.
Förskola
Vi vill väcka nyfikenhet, intresse och förståelse för matematik på olika sätt, få kännedom om begrepp som t.ex. mönster, former och symmetri.

Innehåll

Uppstart projektplanering

Vilka pedagogiska och organisatoriska erfarenheter och lärdomar väljer vi att ta med oss från föregående utvärdering, våra identifierande utvecklingsområden/mål?

Vi kommer dela in oss i smågrupper samt lägga upp struktur kring hur vi tänker att grupperna ska organiseras, vem som gör vad osv. Vi diskuterar ett gemensamt förhållningssätt, och försöker ha en samsyn över hela arbetslaget, inne samt ute. Vi kommer erbjuda olika lärmiljöer som kommer vara formbara för att följa barnens utveckling.

Formulering av syfte

Vad vill vi att barnen ska få för upplevelser och erfarenheter i projektet? Vad är det vi vill undersöka och varför?  Vilka förmågor vill vi ge barnen möjlighet att utveckla? 

Vi vill att barnen ska utveckla sin matematiska förmåga med fokus på mönster och former. Vi vill tillvara ta barnens nyfikenhet och skapa goda förutsättningar för kollaborativt lärande genom att dela gruppen i mindre grupper så ofta vi kan. Vi vill skapa en utvecklande miljö med stationer som ej är statiska utan formbara efter barnens utveckling och intresse. Barnen ska få en chans att uppmärksamma symboler och mönster samt få möjlighet att förstå skillnaden på mönster, och att alla mönster inte är matematiska.

 

Vårdnadshavarnas delaktighet

Hur kan vi inkludera vårdnadshavarna i projektet och dokumentationen? 

Vi synliggör hur vi arbetar genom att skriva i UNIKUM regelbundet och använda oss av en uppdaterad bild och fotovägg, där barnen får möjlighet att berätta för förlorarna om vad vi har gjort. Vi gör föräldrarna delaktiga genom en levande processvägg som visar barnens lärande och reflektion genom dokumentation i bild och text. I hallen har vi dessutom ett utställningsskåp där barnen kan visa upp sina alster m.m

Iscensättning av lärmiljön utifrån vårt syfte eller gemensam projektrubrik

Hur skapar vi förutsättningar så att alla barn inkluderas i vår lärmiljö? Hur tillvaratar vi barnens tankar och idéer i iordningställandet av lärmiljön?

Vilka möjligheter till kollaborativt lärande och formativ undervisning ger vår lärmiljö?

 

Arbetssätt, organisation och struktur

Vilka metoder ska vi använda för att ge barnen möjlighet att vara i relation till det vi projekterar om under hela dagen?

Genom olika aktiviteter inom naturvetenskap och teknik, estetiska uttrycksformer, rörelse, matematik och språk & kommunikation, kommer barnen att få bekanta sig med olika mönster. 

 

Hur använder vi pedagogisk dokumentation för att synliggöra processen och lärandet? (tex unikum och processväggar)

 

Kompetensutveckling

Hur tar vi vara på allas olika kompetenser?

Vilken kompetensutveckling behöver vi i arbetslaget?

 

Sammanfattning av barnens undersökningsperiod

Vad visar barnen intresse för utifrån det material och de aktiviteter vi erbjudit? Ge exempel på hur vi ser att barnen visar intresse? Vad ser vi att barnen är nyfikna på som vi kan utveckla och fördjupa?

Formulera mål

Vilka läroplans mål är relevanta utifrån barnens intresse och nyfikenhet från undersökningsperioden? Konkretisera läroplansmålen. Tänk på att ni ska kunna synliggöra ett förändrat kunnande och lärande i dokumentationen.

 

Uppföljning/reflektionsvecka (hösten)

 Gör detta inlägg i personalbloggen.

Uppföljning av projekt. Se reflektionsfrågor i respektive område.

Ev förändring/utveckling av inriktning

Vilka utmaningar behöver barn och pedagoger? Hur arbetar vi vidare? Behöver vi formulera nya mål? 

Uppföljning/reflektionsvecka (våren)

Gör detta inlägg i personalbloggen. 

Uppföljning av projekt. Se reflektionsfrågor i respektive område

Avslutning av projekt

Hur avslutar vi projektet tillsammans med barnen? Hur kan barnen förmedla sina erfarenheter och upplevelser?

Utvärdering

Se utvärderingssfrågor i respektive område.

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
    Lpfö 18
  • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: