Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trä 1 stommar

Skapad 2019-09-10 09:05 i Campus Futura VUX Tanum
Vuxenutbildning
Trä 1 stommar

Innehåll

Trä 1 stommar

 

Arbetsuppgifter / att kunna efter avslutad kurs

 

 

 

·       Informationssökning för arbetsuppgiften med hjälp av internet och på andra sätt.

·       Enklare planeringar och beräkningar för att lösa arbetsuppgifterna.

·       Stommar av trä, till exempel bjälklag, regelverk, takkonstruktioner och prefabricerade träkonstruktioner.

·       Formbyggnad.

·       Isoleringsmaterial mot ljud, värme och kyla.

·       Vindskydd och diffusion.

·       Skydd av byggnadskonstruktioner mot fuktskador.

·       Trämaterial och olika typer av isoleringsmaterial samt deras egenskaper.

·       Trämaterialets förädlingsprocess. 

·       Verktyg och maskiner för olika ändamål. Handhavande och skötsel.

·       Lagar och andra bestämmelser om arbetsmiljö, hälsa och säkerhet. Ergonomiskt arbetssätt.

·       Olika typer av risker förknippade med arbetsuppgifterna samt metoder för att göra riskbedömningar.

·       Enklare problemlösning i samband med arbetsuppgifterna.

·       Metoder för att utvärdera sitt arbete.

·       Hållbart byggande. Hantering av material, till exempel förvaring, minimering av spill och sortering av byggavfall och restprodukter. Resursanvändande kopplat till arbetsuppgiften.

·       Studiebesök på och information om byggarbetsplatser.

 

·       Facktermer i relation till arbetsuppgiften.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: