Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Beskriva en bild

Skapad 2019-09-10 09:10 i Mariaskolan Stockholm Grundskolor
• Läsförståelse. Öva dig på att läsa mellan raderna och tolka text för att fördjupa din läsupplevelse. • Boksamtal kring texten. Att utifrån frågor presentera sin bok och sedan delta i en diskussion kring boken.
Grundskola F – 9 Svenska
Anders Petersen på Liljevalchs Presentera ditt foto Du ska skriva en text om det foto du valde när vi var på Liljevalchs.

Innehåll

 

 

 

 

 

·        

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Beskriva ett foto

Inte än
Insats krävs
E
Grundläggande kunskaper
C
Utvecklade kunskaper
A
Väl utvecklade kunskaper
Innehåll, röd tråd och sammanhang
 • Sv  7-9
 • Sv  E 9
Innehållet är något oklart
Innehållet framgår klart och tydligt.
Innehållet framgår klart och tydligt och texten förmedlar visst engagemang och/eller upplevelser.
Innehållet och dina egna tankar framgår klart och tydligt och du ger tydliga exempel på det du vill föra fram.
Analys/bedömning
 • Sv  E 9
Du återger det som syns på fotot, men reflekterar inte över det.
Du kan presentera fotot innehåll samt göra enklare bedömningar utifrån dina egna tankar och värderingar.
Du kan presentera fotots innehåll och budskap samt göra en enklare analys och tolkning.
Du kan presentera fotots innehåll och budskap samt göra en analys och tolkning.
Meningsbyggnad, grammatik, stavning
 • Sv  7-9
Meningsbyggnaden är mycket enkel och/eller felaktig på vissa ställen. Vissa ord eller idiomatiska uttryck används eller stavas fel.
Meningsbyggnaden är enkel.
Meningsbyggnaden är ganska varierad. Texten visar prov på god kunskap om ord och idiomatiska uttryck. Mågra få stavfel kan förekomma.
.Meningsbyggnaden är varierad. Få formella fel finns och skrivreglerna behärskas mycket bra i texten.
Språk, ordval, variation
 • Sv  7-9
Texten visar ett begränsat ordval.
Texten visar ett ganska begränsat ordval.
Ordvalet i texten är ganska varierat och till viss del anpassat till ämnet.
Ordvalet i texten är varierat och anpassat till ämnet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: