👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Natur och närmiljö 2019.

Skapad 2019-09-10 09:11 i Förskolan Tärnan Östhammar
Förskola
Vi är en skärgårdsförskola som ligger på Gräsö. I och med det så vill vi ta vara på alla möjligheter vår vackra natur ger.

Innehåll

Nuläge

Tärnan är en syskonavdelning med 11 barn i åldrarna 1-6 år.

Mål och Syfte

Målet är att ge barnen en möjlighet att bekanta sig med vår unika skärgårdsmiljö, samt även lära sig att värna om naturens fortlevnad.
Vi vill även ge barnen god kunskap om de djur och växter som finns i vår miljö, samt lära sig om allemansrätten.

Vi vill att barnen ska känna sig trygga med att vistas i naturen att uppskatta och ha roligt med det som erbjuds i utemiljöerna. Barnen ges tillfällen till att använda sin fantasi och vi tar tillvara deras initiativ till lek och utforskande. Syftet är även att de får träna sin motorik, får utveckla sina sinnen och att deras välbefinnande stärks. Här ges det tillfällen till stärkande gruppkänsla och samarbete.

Metod:

Vi planerar utflykter till olika platser i vår närmiljö (Klockarhagen, stranden, ICA-fika, etc.) utifrån årstid och intresse. Väl på dessa platser tar vi oss en titt på vad som finns i naturen just då med hjälp av bland annat lupp, kikare, ipade, litteratur och aktivitetskort som vi har i en färdigpackad ryggsäck.

Vi börjar med att sortera plast och papper som vi går till återvinningen med och även plockar skräp i naturen.

Vi tar tillvara på naturens resurser i olika former av pyssel. Vi gör en "naturhylla" där barnen fyller på med naturfynd som de vill spara och utforska.

En gång per år (under våren) har vi en gemensam städdag tillsammans med skolan där vi spenderar dagen med att städa upp på och ikring gården för att uppmärksamma barnen om hur snabbt det blir skräpigt i naturen när saker slängs på fel plats.

Vi skördar vår potatis som vi satte under våren och äter till en lunch.

Ansvaret ligger på hela arbetslaget för arbetet.

Dokumentation

Fotografier, barnens reflektioner och alster kommer sättas upp på förskolans väggar. 

Inlägg kommer att göras både i gruppens och i barnens individuella lärloggar för att dokumentera arbetet.

Kopplingar till läroplanen

  • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
    Lpfö 18
  • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
    Lpfö 18