Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Terminsplanering matematik

Skapad 2019-09-10 09:28 i Killebäckskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 Matematik
Planering som visar vad som händer på varje lektion under höstterminen åk 7.

Innehåll

 

Vecka Lektion Att göra:  
34 1 talsystemet a820, tal med decimaler a385  
  2 Större än och mindre än a867  
  3 Stora tal a958  
35-36 1 De fyra räknesätten  
  2 addition a762  
  3 Subtraktion a613  
  4 Multiplikation a215  
37 1 division a891  
  2 Diagnos a872, spår 1 a802 eller spår 2 a635
Tänk efter a220, problemlösning a308
  3 Multiplikation och division med 10,100, 1000 a652  
38 1 Multiplikation och division med 0,1; 0,01; 0,001 a702  
  2 Enheter och enhetsbyten a140  
  3 Vikt- och volymenheter a819  
39 1 Blandade räknesätt a544  
  2 Avrundning och överslagsräkning a462  
  3 Diagnos a983, spår 1 a754 eller spår 2 a426
Problemlösning a715, tänk efter a846, extra a856, utmaningar a583
40 1 Form och storlek: vinklar a664  
  2 Linje, stråle och sträcka a380  
  3 Spegling och symmetri a899  
41 1 Repetition inför prov a205, a569  
  2 PROV  
  3 månghörningar a625  
42 1 Trianglar a342  
  2 Parallellogram a206  
  3 Diagnos a642, spår 1 a724 eller spår 2 a509
Problemlösning a424, tänk efter a697
43 1 Omkrets och area a838  
  2 Omkrets av månghörningar a954  
  3 Areaenheter a965  
44 LOV LOV  
45 1 Area av parallellogram a525  
  2 Area av trianglar a860  
  3 Samband omkrets och area a201  
46 1 Diagnos a417, spår 1 a725 eller spår 2 a726
Problemlösning a450, tänk efter a846, extra a856, utmaningar a583
  2 Bråk och decimaltal; bråkdelar a907  
  3 Bråkform och blandad form a386  
47 1 Förkorta a344  
  2 Förlänga a314  
  3 Bråkform och decimalform a722  
48 1 Jämföra a267  
  2 Diagnos a681, spår 1 a957 eller spår 2 a288
Problem a336, tänk efter a634
  3 Repetition a695  
49 1 PROV  
  2 Del av det hela a578  
  3 Addition och subtraktion av bråk a554  
50 1 Olika nämnare a275  
  2 Diagnos a784, spår 1 a778 eller spår 2 a197  
  3 Problemlösning a471, tänk efter a458, extra a540, utmaningar a373  

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  7-9
 • Likformighet och symmetri i planet.
  Ma  7-9
 • Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: