Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Livsmedelskunskap år 7

Skapad 2019-09-10 09:43 i Roslagsskolan Norrtälje
Grundskola 7 Hem- och konsumentkunskap
Vi lär oss om de olika livsmedlen

Innehåll

Arbetsområde: Livsmedelskunskap

I det här arbetsorådet kommer vi att titta lite närmre på olika livsmedel - var de odlas, vad de kan användas till och hur de förvaras. Vi kommer också att arbeta med nedanstående mål från kap 2

Vad ska jag som elev utveckla?

Du kommer att få möjlighet att utveckla din kunskap om de olika livsmedel vi använder i vår kost. Du ska även få möjlighet att skapa dig kunskap hur livsmedel produceras, transporteras och förvaras på bästa sätt.

Syftet med undervisningen och och arbetsområdet är att du ska kunna:

Vilka mål skall vi arbeta med?

Vi kommer att arbeta med följande mål från det centrala innehållet:

Hur ska vi arbeta?

För att nå målen inom arbetsområdet kommer du att bla få arbeta med instuderingsfrågor och HKK-boken. Vi kommer att prata om olika livsmedel i samband med vår matlagning. Du kommer också att få se filmer som handlar om de olika livsmedlen.

Bedömning av arbetsområdet

Jag kommer att bedöma hur du:

 • resonerar kring valet av olika livsmedel samt din kunskap om hur de tillreds och förvaras.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • utvecklar ett allt större ansvar för sina studier, och
  Gr lgr11
 • utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna
  Gr lgr11
 • Syfte
 • hantera och lösa praktiska situationer i hemmet, och
  Hkk
 • värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.
  Hkk
 • Centralt innehåll
 • Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.
  Hkk  7-9
 • Hur livsmedel och andra varor produceras och transporteras och hur de påverkar miljö och hälsa.
  Hkk  7-9
 • Hur man kan hushålla med och ta vara på livsmedel och andra förbrukningsvaror i hemmet.
  Hkk  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: