👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lag och rätt HT 19

Skapad 2019-09-10 09:52 i Långsjöskolan Norrtälje
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
Vi kommer att arbeta med ett område i samhällskunskap som handlar om lag och rätt. Vi skall lära oss lite hur en rättegång går till. Vilka är de vanligaste brotten är samt vilka straff som finns.

Innehåll

 

Konkretiserade mål

I detta arbetsområde är målen att du ska:

 • kunna använda begrepp och modeller kopplade till ämnet. 
 • kunna beskriva samband inom det svenska rättssystemet. Vad som händer från brott till påföljd. Vilka som gör vad. 
 • kunna undersöka brottslighet i Sverige och då kunna beskriva samband med underbyggda resonemang. 

Undervisningen

Vi jobbar med uppgifter kopplade till det svenska rättssystemet och fokuserar sedan lite extra på varför människor begår brott. Vi tittar även på vad som händer när någon begår ett brott, hur en domstol ser ut och vad man kan göra för att förebygga brottslighet.  Vo kommer att läsa och diskutera texter ur boken "Utkik" i samhällskunskap. Vi skall titta på filmer ur serien "Justitia" om brott som begås av ungdomar och vad som händer efteråt. Du kommer att jobba med ett arbetshäfte till kursen.

Bedömningens inriktning

 • Begrepp Här tittar jag på bredd (hur stor del av begreppen du behärskar) och precision (att du använder begreppen i rätt sammanhang) 

 • Kunskaper och samband Här tittar jag på dina kunskaper om Sveriges rättssystem och att du kan beskriva olika samband. Till exempel varför människor begår brott. 

 • Undersöka samhällsfrågor Här tittar jag på din förmåga att beskriva samband och underbygga resonemang.

 • Kursen avslutas med ett skriftligt prov vecka 43. Onsadag 23/10.

 

 

Uppgifter

 • Lag och rätt

 • Träna inför prov

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Ungdomars identiteter, livsstilar och välbefinnande och hur detta påverkas, till exempel av socioekonomisk bakgrund, kön och sexuell läggning.
  Sh  7-9
 • Möjligheter och risker förknippade med internet och digital kommunikation samt hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.
  Sh  7-9
 • Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.
  Sh  7-9
 • Rättssystemet i Sverige och principer för rättssäkerhet. Hur normuppfattning och lagstiftning påverkar varandra. Kriminalitet, våld och organiserad brottslighet. Kriminalvårdens uppgifter och brottsoffers situation.
  Sh  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 9
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 9
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 9
 • Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Sh  E 9

Matriser

Sh
SO

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Begrepp
Här bedömer jag precisionen och på bredden i din begreppsanvändning.
Du kan använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan använda begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan använda begrepp på ett väl fungerande sätt.
Kunskaper och samband
Hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar.
Du har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer och visar det genom att förklara hur sociala och rättsliga strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Du har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer och visar det genom att förklara hur sociala och rättsliga strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa inom och mellan olika samhällsstrukturer. .
Du har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer och visar det genom att förklara hur sociala och rättsliga strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Undersöka samhällsfrågor
Du undersöker samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Du undersöker samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Du undersöker samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.