Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumenterande text - debattinlägg västerteg

Skapad 2019-09-10 10:11 i Centralskolan Västerteg
Gymnasieskola Svenska som andraspråk
Under detta moment lär du dig att argumentera i skrift - något du kommer att ha nytta av resten av livet.

Uppgifter

  • Argumenterande text - debattinlägg

Matriser

Sva
Argumenterande text - debattinlägg

E
C
A
Innehåll och kritisk läsning
Eleven uttrycker sin åsikt om ämnet och framför något argument. Eleven presenterar något från artikeln. I sin text skiljer eleven på egna och andras tankar. Källhänvisningar finns om än inte helt fullständiga (minst namn på artikel och författare).
Eleven tar ställning och argumentationen är fyllig och fungerande. Det som eleven presenterar från aktuell artikel är rättvisande och väl valt. Källhänvisningen är infogad i texten.
Argumentationen är nyanserad eller ger nya, relevanta perspektiv på ämnet eller i förhållande till artikeln. Argumentationen blir därmed som helhet effektiv
Disposition och sammanhang
Texten är sammanhängande och begriplig, t.ex. genom referensbindning och enkla sammanhangssignaler. Omfånget är till viss del anpassat till situationen, dvs. texten är inte alltför kort.
Texten är tydligt strukturerad genom minst två av följande kännetecken: – varierade sammanhangssignaler – inledning och avslutning – rimlig styckeindelning som är konsekvent markerad.
Se kriterier för C,
Språk och stil
Läsaren kan förstå innehållet utan alltför stor ansträngning, även om språket på vissa ställen kan vara oklart. Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet, t.ex. i fråga om meningsbyggnad, stavning och skiljetecken.
Språket är så tydligt att innehållet framgår. Stilen är delvis anpassad till texttypen, t.ex. genom tydliga åsiktsuttryck, retoriska frågor eller andra retoriska stilmedel.
Språket är varierat och sådant att kommunikationen fungerar väl genom att innehållet är lätt att ta till sig. Stilen är delvis anpassad till texttypen och mottagaren, t.ex. genom variation av meningstyper eller slagkraftiga och uttrycksfulla formuleringar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: