Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hösten

Skapad 2019-09-10 10:16 i St Mellby skola Alingsås
Grundskola F
Vi kommer att arbeta årstiden Höst.

Innehåll

 

Arbetsområde 

Under kommande veckor ska vi arbeta med hösten. Vi ska utforska varför det blir höst och vad som händer ute i naturen.

Konkreta mål

Vad händer med träden på hösten?

Hur vet trädet att de ska tappa bladen?

Väder och temperatur på hösten?

Vad gör djuren på hösten?

Varför blir det mörkare?

 

 

 

Undervisning 

Vi kommer att vara ute i skogen.

Studera löven.

Ta in material från skogen och arbeta med dem på olika sätt.

Vi kommer att sjunga sånger som har anknytning till hösten.

Reflexer, visa varför det är bra med reflexer.

Se på filmer.

Gå igenom lövets kretslopp.

 

 

Dokumentation:  

Vi kommer att rita, skriva och ta kort. Grupparbete.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, och
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.
  Gr lgr11  -
 • Rim, ramsor och andra ordlekar.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
 • Naturen och människors levnadsvillkor på hemorten och andra platser under olika tider, utifrån elevernas erfarenheter och intressen.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: