Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä ht 19 åk 8 Sv Skriva nyhetsartikel LJ

Skapad 2019-09-10 10:17 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Grundskola 8 Svenska
Hur skriver du en egen nyhetsartikel? Vad är typiskt journalistspråk?

Innehåll

Mål för elev

Målet med arbetsområdet är att du ska utveckla din förmåga att uttrycka dig i skrift och mer exakt ska du lära dig skriva en tidningsartikel.

Du ska lära dig: 

 • vilka de journalistiska frågorna är
 • vilka delar en artikel består av och vad respektive del innehåller
 • vad som är typiskt för språket i en nyhetsartikel
 • hur man formulerar en slagkraftig rubrik och en tydlig ingress

så att du sedan kan skriva en egen nyhetsartikel

 

 

 

Innehåll

Arbetsområdet handlar om nyhetsartiklar, deras typiska drag uppbyggnad och innehåll. Kunskapsområden som behandlas är Läsa och skriva samt Berättande texter och sakprosatexter.

 

Genomförande

Under arbetsområdet kommer vi, enskilt och i grupp att: 

 • läsa och analysera nyhetsartiklar; både form och innehåll
 • sätta rubriker och skriva ingresser
 • skriva en egen nyhetsartikel

Bedömning

 

Du visar dina kunskaper genom att skriva en egen nyhetsartikel utifrån ett givet ämne.

 

Kursplanemål

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv

Matriser

Sv
SKRIVA EN NYHETSARTIKEL

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Innehåll
Du följer instruktionen för uppgiften. Dina tankegångar framgår. Din nyhetsartikel innehåller enkla beskrivningar av ett händelseförlopp. Du svarar i brödtexten på de journalistiska frågorna på ett enkelt sätt. Du behandlar ämnet för din nyhetsartikel på ett enkelt sätt, t.ex. genom att återberätta nyhetshändelsen kronologiskt.
Du följer instruktionen för uppgiften. Dina tankegångar framgår tydligt. Din nyhetsartikel innehåller utvecklade beskrivningar av ett händelseförlopp där du växlar mellan att beskriva och förklara. Du behandlar ämnet för din nyhetsartikel på ett utvecklat sätt, t.ex. genom att både beskriva bakgrund och låta personer uttala sig. Du svarar i brödtexten på de journalistiska frågorna på ett utvecklat sätt.
Du följer instruktionen för uppgiften. Dina tankegångar framgår tydligt. Din nyhetsartikel innehåller välutvecklade beskrivningar av ett händelseförlopp där du växlar mellan att beskriva och förklara. Du behandlar ämnet för din nyhetsartikel på ett välutvecklat och nyanserat sätt, t.ex. genom att både beskriva bakgrund och låta personer uttala sig. Du svarar i brödtexten på de journalistiska frågorna på ett välutvecklat sätt.
Struktur och textbindning
Texten är i huvudsak sammanhängande och har enkel textbindning.
Texten är sammanhängande och har utvecklad textbindning, t.ex genom att du använder olika sambandssignaler. Texten har en struktur som passar en nyhetsartikel t.ex. att du använder rubrik, ingress och brödtext. Din text är styckeindelad.
Texten är sammanhängande och med välutvecklad textbindning, t.ex genom att du använder olika sambandssignaler som tydliggör och för framåt. Texten är välstrukturerad, t.ex. genom konsekvent genomförd styckeindelning och effektiv rubrik, ingress och brödtext.
Språk, stil och normer
Ordvalet är enkelt. Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak. Tempus fungerar i huvudsak. Du följer i huvudsak normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Ordvalet är varierat och passande, t.ex. med ett sakligt och neutralt språk och ord som hör till nyhetens ämnesområde. Meningsbyggnaden är relativt väl fungerande och varierad, t.ex. genom att du har både korta och långa meningar, använder bisatser och inleder meningarna på olika sätt. Tempus fungerar relativt väl. Du följer relativt väl normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Språket är varierat, träffsäkert och lyfter texten. Meningsbyggnaden är väl fungerande och varierad, t.ex. genom att du har både korta och långa meningar, använder bisatser och inleder meningarna på olika sätt. Tempus fungerar väl. Du följer väl normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Helhetsbedömning
Innehåll och form i din text fungerar i huvudsak som en nyhetsartikel för en läsare i den situation där den är tänkt att användas.
Innehåll och form i din text fungerar relativt väl som en nyhetsartikel för en läsare i den situation där den är tänkt att användas.
Innehåll och form i din text fungerar väl som en nyhetsartikel för en läsare i den situation där den är tänkt att användas.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: