Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bokföring och bokslut Företagsekonomi 2

Skapad 2019-09-10 10:23 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasieskola Företagsekonomi
Under de här veckorna kommer vi att lära oss mer om bokföring och att göra bokslut. Vi lär oss att kontera personalkostnader, kreditfakturor etc samt att tolka bokslut.

Innehåll

Bokföring och bokslut kap 18-21 i E300 Företagsekonomi 2.

Vi gör ett grundläggande E-prov på området och avslutar med ett mer avancerat prov

Se detaljerad lektionsplanering i One Note: 

 https://edunorrtalje-my.sharepoint.com/personal/75soan25_norrtalje_se/_layouts/OneNote.aspx?id=%2Fpersonal%2F75soan25_norrtalje_se%2FDocuments%2FKlassens%20anteckningsb%C3%B6cker%2FEK18A%20F%C3%B6retagsekonomi%202

Uppgifter

 • Grundläggande E-prov i bokföring och bokslut

 • Prov i bokföring och bokslut

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Grundläggande lagar och andra bestämmelser som styr företagens agerande inom olika områden.
  För  -
 • Bokföring och bokslut med enkla periodiseringar och enkel räkenskapsanalys. I samband med det behandlas revisionens funktion i en verksamhet.
  För  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven redogör utförligt och nyanserat för innebörden av företagsekonomiska begrepp. Vidare väljer och använder eleven med säkerhet företagsekonomiska metoder. Med hjälp av komplexa teorier och modeller förklarar eleven företagsekonomiska företeelser och sammanhang. Eleven värderar med nyanserade omdömen teoriernas och modellernas användbarhet.
  För  A
 • Eleven redogör utförligt för innebörden av företagsekonomiska begrepp. Vidare använder eleven med viss säkerhet företagsekonomiska metoder. Med hjälp av teorier och modeller förklarar eleven företagsekonomiska företeelser och sammanhang. Eleven värderar med enkla omdömen teoriernas och modellernas användbarhet.
  För  C
 • Eleven redogör översiktligt för innebörden av företagsekonomiska begrepp. Vidare använder eleven med viss säkerhet enkla företagsekonomiska metoder. Med hjälp av enkla teorier och modeller förklarar eleven företagsekonomiska företeelser och sammanhang.
  För  E
 • Eleven använder efter samråd med handledare relevant teknik för kommunikation, beräkningar, informationssökning, presentation och dokumentation.
  För  A
 • Eleven använder efter samråd med handledare relevant teknik för kommunikation, beräkningar, informationssökning, presentation och dokumentation.
  För  C
 • Eleven använder i samråd med handledare relevant teknik för kommunikation, beräkningar, informationssökning, presentation och dokumentation.
  För  E

Matriser

För
Bokföring och bokslut FEK2 E-nivå

F
E
Grundläggande prov
Eleven redogör översiktligt för innebörden av företagsekonomiska begrepp. Vidare använder eleven med viss säkerhet enkla företagsekonomiska metoder.

För
Bokföring och bokslut kap 18-22

Betyg E
Betyg D
Betyg C
Betyg B
Betyg A
Företagsekonomiska begrepp och metoder
Eleven redogör översiktligt för innebörden av företagsekonomiska begrepp. Vidare använder eleven med viss säkerhet enkla företagsekonomiska metoder. Med hjälp av enkla teorier och modeller förklarar eleven företagsekonomiska företeelser och sammanhang.
Eleven redogör utförligt för innebörden av företagsekonomiska begrepp. Vidare använder eleven med viss säkerhet företagsekonomiska metoder. Med hjälp av teorier och modeller förklarar eleven företagsekonomiska företeelser och sammanhang. Eleven värderar med enkla omdömen teoriernas och modellernas användbarhet.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för innebörden av företagsekonomiska begrepp. Vidare väljer och använder eleven med säkerhet företagsekonomiska metoder. Med hjälp av komplexa teorier och modeller förklarar eleven företagsekonomiska företeelser och sammanhang. Eleven värderar med nyanserade omdömen teoriernas och modellernas användbarhet.
IKT - informations och kommunikationsteknologi
Eleven använder i samråd med handledare relevant teknik för kommunikation, beräkningar, informationssökning, presentation och dokumentation.
.
.Eleven använder efter samråd med handledare relevant teknik för kommunikation, beräkningar, informationssökning, presentation och dokumentation
Eleven använder efter samråd med handledare relevant teknik för kommunikation, beräkningar, informationssökning, presentation och dokumentation
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: