Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Champ 6

Skapad 2019-09-10 10:27 i Stugsunds skola Söderhamn
Läromedlet Champ 6, första sex kapitlen
Grundskola 5 – 6 Engelska
Vi arbetar med läromedlet, Champ 6, som hjälper dig att utveckla din engelska ännu mer. Du ska få läsa, skriva, prata och lyssna med nya övningar. Vi ska även testa att "bingla" med olika digitala övningar kopplade till din nya lärobok. (se www.bingel.se) Welcome to a new exciting year of English! Enjoy!

Innehåll

 

Planering av chapter 1-6 i Champ 6. Vi läser och lyssnar gemensamt i skolan på texterna i textbook. Eleverna hittar även ljudfilen på http://ovningsmastaren.se/ovningsmastaren/index.php/book/index/106

Eleverna arbetar med de olika övningarna enskilt, i par eller i grupp. 

Chapter 1 A. Down the falls (regelbundna verb i preteritum, uttal av ändelsen -ed)

Chapter 1 B. The end of the beginning (oregelbundna verb i preteritum, did i frågor)

Chapter 2 A, 2 B. The Good to know, More to know (useful phrases, some/any)

Chapter 3 A. A long ride (verb i perfekt, har gjort..)

Chapter 3 B. NYC and L.A. (repetition och diagnos av kunskaper)

När det gäller diagnos och bedömning av kunskaper efter de 3 första kapitlen, se matrisen. 

 

Här kommer några exempel hur vi tränar de olika förmågorna med hjälp av Champ:

Att lyssna:
 • titta på texten (rubriken, bilder, layout)
 • försöka uppfatta eller söka viktig information
 • ta hjälp av det du förstår och ignorera det du inte förstår
 • sammanfatta med frågorna Vilka? Var? Vad? När? Varför?
Att läsa:
 • titta på texten (rubriker, bilder, bildtexter mm.)
 • Försöka uppfatta och hitta den röda tråden
 • ta hjälp av sammanhanget
 • dra slutsatser
Att tala:
 • härma (säga efter)
 • svara på frågor
 • visa ( använda kroppspråk, rita....)
 • beskriva/förklara ord
Att skriva:
 • härma (skriva av)
 • svara på frågor genom att använda frågans ord
 • använda en synonym
 • använda hjälpmedel (ordlista, översättningstjänst)

 

Du, som är elev, får uppgifter att repetera hemma och de är i huvudsak på hemsidan på internet som heter bingel.se. Där har varje elev ett personligt inlogg. 

 

Vad bedöms och hur?

Genom att följa hur du deltar i lektionsarbetet och hur du kan genomföra de olika uppgifterna kommer jag att bedöma din förmåga att:
 • förstå innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen
 • förstå enkel, tydligt talad engelska i lugnt tempo
 • på ett enkelt och begripligt sätt kunna skriva fraser och meningar
 • muntlig kunna formulera dig med ord och fraser
 • använda dig av strategier för att förstå eller uttrycka dig
 • muntligt och skriftligt kunna anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
 • reflektera över kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används

Om du inte når upp till förväntat resultat så kan du och/eller dina vårdnadshavare avtala om att komma på extra läxtid i skolan ett tillfälle i veckan. Ni kan också kontakta mentor för vidare handledning. 

 

 

                                             Good Luck and GO GO GO!

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En

Matriser

En
Engelska åk 6

Börjar
Utvecklar
Behärskar
Ny nivå
Utvidgar
Förmåga att
tala och samtala
 • En  E 6
 • En  E 6
 • En  E 6
Eleven kan berätta om något som man har gjort, tar mycket stöd av läraren. Kan berätta något om en amerikansk stad med mycket stöd.
Eleven utvecklar sin förmåga att formulera och uttrycka sig. Kan med visst stöd av läraren berätta om något eleven gjort. Kan med visst stöd berätta något om en amerikansk stad.
Eleven behärskar förmågan att uttrycka sig självständigt om något denne gjort. Eleven kan självständigt berätta om en amerikansk stad, med gott resultat.
Eleven utvidgar aktivt sin förmåga att formulera och uttrycka sig om det denne gjort eller läst om med gott resultat. Eleven genomför utmanande uppgifter med gott resultat.
Förmåga att
läsa och förstå
 • En  E 6
 • En  E 6
 • En  E 6
Eleven börjar förstå enkel text och visar med mycket stöd av läraren, att man kan besvara frågor och genomföra uppgifterna på textens innehåll. Då avses texten i kapitlet 3B.
Eleven utvecklar läsförståelsen och kan med visst stöd av läraren genomföra frågorna på texten i kapitel 3B med godtagbart resultat.
Eleven behärskar läsförståelsen och kan självständigt besvara läsförståelsefrågor på kapitel 3 B med gott resultat.
Eleven utvidgar läsförståelsen och genomför självständigt utmanande uppgifter med gott resultat.
Förmåga att
lyssna och förstå
 • En  E 6
 • En  E 6
Eleven börjar förstå och visar på en viss hörförståelse. Kan med mycket stöd av läraren genomföra uppgifterna när en bussguide berättar om New York.
Eleven utvecklar hörförståelsen och kan med visst stöd av läraren genomföra uppgifterna när en bussguide berättar om New York.
Eleven behärskar hörförståelsen och kan självständigt besvara frågorna när en bussguide berättar om New York, med gott resultat.
Eleven utvidgar hörförståelsen och arbetar aktivt och självständigt med utmanande lyssningsuppgifter.
Förmåga att
skriva
 • En  E 6
 • En  E 6
Eleven vill skriva om platsen där denne bor, och skrivuppgiften där man berättar om bilder. Eleven genomför skrivuppgifterna med mycket stöd från läraren.
Eleven utvecklar sin förmåga att skriva om platsen där denne bor, och skrivuppgiften där man berättar om bilder. Eleven genomför skrivuppgifterna med visst stöd från läraren.
Eleven behärskar att skriva om platsen där denne bor, och skrivuppgiften där man berättar om bilder. Eleven genomför självständigt skrivuppgifterna med gott resultat.
Eleven utvidgar aktivt sitt skrivande om platsen där denne bor, och skrivuppgiften där man berättar om bilder. Eleven genomför utmanande skrivuppgifter självständigt.
Förmåga att
kunna anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
 • En  A 6
 • En  A 6
Eleven kan med stöd och förebilder anpassa språket efter olika krav.
Eleven kan med visst stöd genomföra olika anpassningar av språket efter olika krav.
Eleven behärskar att använda olika formuleringar i olika situationer. Det kan vara enklare och mer familjärt i övningar i par och mer officiellt i redovisningar för klassen.
Eleven utvidgar sin förmåga att anpassa språket efter olika syften på ett självständigt sätt.
Förmåga att
reflektera över kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelskan används.
 • En  E 6
Eleven kan berätta något från andra delar av världen med mycket stöd.
Eleven kan berätta något från andra delar av världen med visst stöd.
Eleven behärskar att självständigt uttrycka kunskaper om andra kulturer med gott resultat.
Eleven utvidgar sin förmåga genom att slutföra mer utmanande uppgifter som redovisar andra kulturer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: