Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Babblarna på Ugglan

Skapad 2019-09-10 10:30 i Björkåsens förskola Bengtsfors
Förskola
Babblarna är utvecklat för att främja den tidiga språkutvecklingen. Alla figurer är olika till färg, form och personlighet. Babblarna pratar sitt eget språk och bygger på ljuden i deras egna namn.

Innehåll

Planering

Bakgrund 

Babblarna tilltalar barn. Det är utvecklat för att främja den tidiga språkutvecklingen. Alla figurer är olika till färg, form och personlighet. 

BABBA symboliserar språkkunnighet, BIBBI symboliserar matematik och problemlösning, BOBBO symboliserar motorik och rörelse

DADDA symboliserar naturvetenskap, DIDDI symboliserar kreativitet och skapande, DODDO symboliserar social kompetens

Babblarna pratar sitt eget språk och bygger på ljuden i deras egna namn. Att man pratar och härmar på deras sätt tränar effektivt förmågan att använda betoningar och melodi i språket. Vi har även 6 stycken nyare babblare som heter GAGGA, GIGGI, GOGGO, SISSI, SASSA och SOSSO. Vi har även med VOVVO och FAFFA som är hunden och fågeln som också finns med i verksamheten.

Mål

 • Att barnen får utveckla sitt sociala samspel
 • Att barnen får utveckla sin empati
 • Att barnen får trygghet
 • Att barnen får utveckla sin kommunikativa förmåga

Metod

Babblarna är våra "grundfigurer" i verksamhet, just för att de tilltalar och fångar barnen. Vi sjunger, dansar och lyssnar på deras sånger.

Vi använder oss av olika sagor. 

Vi använder dom när vi pratar om färger och former och antal.

De finns ofta med i verksamheten på något sätt, vi har bilder uppsatta på väggar, figurerna finns att leka/spela med.

De finns på våra månadskort som vi har på samlingstavlan.

Uppföljning och Utvärdering

(Hur gick det, har vi uppnått våra mål, vad var intressant, våra upplevelser kring arbetet)

 

Analys och Utveckling

(Hur blev resultaten, vilka var framgångsfaktorerna, hur går vi vidare)

Kopplingar till läroplanen

 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: