Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Individuellt val 19/20 Företagsekonomi 1

Skapad 2019-09-10 10:37 i Hagagymnasiet Borlänge
Gymnasieskola Företagsekonomi
Välkommen till kursen företagsekonomi 1. Kursen är uppdelad i 4 Block, dessa är: 1.) Entreprenörskap och företagande 2.) Ekonomi i siffror 3.) Marknadsföring 4.) Bokföring och Bokslut Klicka på läroplan för att se kursmål och betygskriterier

Innehåll

Pluggtips:

https://www.youtube.com/results?search_query=j%C3%B6rgen+stridh&pbjreload=10

 

Planering 

Block 4 Bokföring och bokslut

Vecka 10, Kapitel 15, 

Måndag: Genomgång, arbete med uppgifterna i övningsboken

Torsdag: Genomgång, arbete med uppgifterna i övningsboken

 

Vecka 11, Kapitel 15,

Måndag:  Genomgång, arbete med uppgifterna i övningsboken.

Torsdag: Prov Kapitel 15.

 

Vecka 12, Kapitel 16, 

Måndag: Genomgång, arbete med uppgifterna i övningsboken

Torsdag: Genomgång, arbete med uppgifterna i övningsboken

 

Vecka 13, Kapitel 16,

Måndag: Genomgång, arbete med uppgifterna i övningsboken

Torsdag: Genomgång, arbete med uppgifterna i övningsboken

 

Vecka 14, Kapitel 16,

Måndag: Genomgång, arbete med uppgifterna i övningsboken

Torsdag: Genomgång, arbete med uppgifterna i övningsboken

 

Vecka 15, Kapitel 17, 

Måndag: Prov i Digiexam på kapitel 16.

Torsdag: Lov

 

Vecka 16, Påsklov :)

 

Vecka 17, Kapitel 17

Måndag: Genomgång, arbete med uppgifterna i övningsboken

Torsdag: Genomgång, arbete med uppgifterna i övningsboken

 

Vecka 18, kapitel 17

Måndag: Genomgång, arbete med uppgifterna i övningsboken

Torsdag: Genomgång, arbete med uppgifterna i övningsboken

 

Vecka 19, kapitel 17

Måndag: Genomgång, arbete med uppgifterna i övningsboken

Torsdag: Genomgång, arbete med uppgifterna i övningsboken

 

 

Vecka 20, Kapitel 17

Måndag: Genomgång, arbete med uppgifterna i övningsboken

Torsdag: Genomgång, arbete med uppgifterna i övningsboken

 

 

Vecka 21, Kapitel 17

Måndag: Prov kap 17

Torsdag: lov

 

 

Vecka 22, 

Måndag: Film/ Betygssamtal

Torsdag: Film Betygssamtal

 

 

Vecka 23, 

Måndag: reservtid för elever som inte nått godkänt betyg

Torsdag: reservtid för elever som inte nått godkänt betyg

 

 

Vecka 24, 

Måndag: skolavslutningsvecka

Torsdag: skolavslutning

 

 

 

 

 

 

 

Block 3 Marknadsföring

Vecka 2 

Vecka 3 Kapitel 11, Genomgång, arbete med uppgifterna i övningsboken

Vecka 4 Kapitel 12, Genomgång, arbete med uppgifterna i övningsboken

Vecka 5 Kapitel 13, Genomgång, arbete med uppgifterna i övningsboken

Vecka 6 Kapitel 14, Genomgång, arbete med uppgifterna i övningsboken

Vecka 7 Examinationsuppgift: Visa att du svarat på frågorna i Övningsboken + Grupparbete: Reklaminslag - Marknadsföring av Cykelhjälm, se instruktioner på uppgifter.

Vecka 8 Inlämning av skriftligt grupparbete och muntlig redovisning inför klassen: Torsdag 20/2

Vecka 9 Sportlov :)

 

 

Block 1 - Entreprenörskap och företagande består av 5 kapitel.

Vecka 36 läs kapitel 1 Entreprenörer gör livet lättare och svara på frågorna i övningsboken.

Vecka 37 läs kapitel 2 Affärsidén viktigast för företaget och svara på frågorna i övningsboken.

Vecka 38 + 39 förbered muntlig presentation inför klassen. Välj ett företag och analysera dess affärsidé och presentera inför klassen. Svara på följande frågor i din presentation:

1. Vilket är företagets affärsidé? gör en powerpoint och skriv upp företagets affärsidé inom citattecken.

1.1 vilka produkter säljer företaget? (yttre affärsidé)

1.2 Vilka kunder och marknader vänder sig företaget till? (yttre affärsidé)

1.3 Vilka problem hos kunderna hjälper företaget till att lösa? (yttre affärsidé)

1.4 Hur säljer företaget sina varor och eller tjänster? (yttre affärsidé)

1.5 Hur prissätter företaget sina varor och eller tjänster, dvs. vilken prisnivå har de valt? (yttre affärsidé)

1.6 Vad är företaget bra på? (yttre affärsidé)

1.7 Vilka resurser har företaget och hur genomför de sin affärsidé? (inre affärsidé)

2.) Vilka behov tillfredsställer företagets affärsidé?

2.1 Marslovs behovspyramid: gör en snygg powerpoint med marslovs behovspyramid och visa kopplingen mellan företagets produkter och mänskliga behov. (lika som jag gjorde på tavlan)

2.2 Primära behov?

2.3 Sekundära behov?

3. Vad har företaget för ledstjärna?

4. Är företaget en franchise tagare? vilka är för och nackdelarna med denna företagsform?

Vecka 39 läs kapitel 3 och svara på frågorna i övningsboken. Powerpoint genomgång.

Vecka 40 läs kapitel 4 och svara på frågorna i övningsboken. CSR

Vecka 41 muntlig presentation av din grupps företags affärsidé 10/10.

 

 

Vecka 42  Skriftligt prov (17/10) på kapitel 1-4.

Tips inför provet är att plugga på följande sidor i övningsboken:

S. 11, 17, 19, 20, 22, 23 fråga 2:8, 25, 27, 28, 29, 30, 35.

 

Vecka 43 läs kapitel 5 och svara på frågorna i övningsboken. Lämna in en skriftligt affärsplan på Goodwill övningsbok sida 55 uppdrag 3 "En gård på Gräsö.

Vecka 44 Höstlov :)

 

Block 3

Kalkyl

Vecka 45 Kapitel 6 Ekonomiska Grundbegrepp. Genomgång i klassrummet, Läs sedan kapitel 6 och arbeta med instuderingsfrågorna

Vecka 46 Kap 7 Nollpunkten - En varningssignal. Genomgång i klassrummet, Läs sedan kapitel 7 och arbeta med instuderingsfrågorna.

Vecka 47 Kap 8 Konsten att göra bra inköp. Läs kapitel 8 och arbeta med instuderingsfrågorna.

Vecka 48 och 49 förberedelse inför provet vecka 50.

Vecka 50  (12/12) Prov kapitel 6, 7, 8. Tag med 2 pennor (om den ena går sönder har du en reserv), Sudd och miniräknare.

Tips inför provet är att plugga på följande uppgifter i övningsboken:

6:2-9, 6:12-13

7:2-11, 7:15-17

8:2-4, 8:7-9

 

 

 

 

 

 

Återkommer med ytterligare planering av kursen längre fram.

 

Uppgifter

  • Uppgift 1, hitta ett företag

  • Grupparbete - Marknadsföring av en Cyckelhjälm

  • Resultat Prov kapitel 6, 7 och 8 V.50, 12/12

  • Resultat prov kapitel 1-4

  • En gård på Gräsö

  • Muntlig redovisning av ett företags affärsidé 10/10

  • Sammanfattning av kaptiel 5 Leda och Organisera

  • Resultat prov Företagsekonomi 1, kapitel 1-4

Matriser

För
Företagsekonomi 1 FÖRFÖR01

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven beskriver översiktligt företagens roll i samhället med hjälp av några exempel.
Eleven beskriver utförligt företagens roll i samhället med hjälp av några exempel.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat företagens roll i samhället med hjälp av några exempel.
Eleven diskuterar översiktligt sambandet mellan företagens ekonomiska beslutsfattande och deras samhällsansvar.
Eleven diskuterar utförligt sambandet mellan företagens ekonomiska beslutsfattande och deras samhällsansvar.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat sambandet mellan företagens ekonomiska beslutsfattande och deras samhällsansvar.
Med hjälp av några exempel beskriver eleven översiktligt företagens villkor med utgångspunkt i grundläggande lagar och andra bestämmelser.
Med hjälp av några exempel beskriver eleven utförligt företagens villkor med utgångspunkt i grundläggande lagar och andra bestämmelser.
Med hjälp av några exempel beskriver eleven utförligt och nyanserat företagens villkor med utgångspunkt i grundläggande lagar och andra bestämmelser samt utifrån politiska och samhällsekonomiska förutsättningar.
Eleven redogör översiktligt för innebörden av företagsekonomiska begrepp.
Eleven redogör utförligt för innebörden av företagsekonomiska begrepp.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för innebörden av företagsekonomiska begrepp.
Vidare använder eleven med viss säkerhet enkla företagsekonomiska metoder.
Vidare använder eleven med viss säkerhet företagsekonomiska metoder.
Vidare väljer och använder eleven med säkerhet företagsekonomiska metoder.
Ny aspekt
Med hjälp av enkla teorier och modeller förklarar eleven företagsekonomiska företeelser och sammanhang.
Med hjälp av teorier och modeller förklarar eleven företagsekonomiska företeelser och sammanhang. Eleven värderar med enkla omdömen teoriernas och modellernas användbarhet.
Med hjälp av komplexa teorier och modeller förklarar eleven företagsekonomiska företeelser och sammanhang. Eleven värderar med nyanserade omdömen teoriernas och modellernas användbarhet.
Ny aspekt
Eleven formulerar med viss säkerhet enkla företagsekonomiska frågeställningar, samlar i samråd med handledare in information från olika källor och gör en enkel bedömning av informationens trovärdighet.
Eleven formulerar med viss säkerhet företagsekonomiska frågeställningar, samlar efter samråd med handledare in information från olika källor och gör en välgrundad bedömning av informationens trovärdighet.
Eleven formulerar med säkerhet komplexa företagsekonomiska frågeställningar, samlar efter samråd med handledare in information från olika, även mer avancerade, källor och gör en välgrundad och nyanserad bedömning av informationens trovärdighet.
Ny aspekt
Eleven sammanställer informationen, för enkla resonemang och drar enkla slutsatser. Dessutom deltar eleven i samtal om andra företagsekonomiska frågeställningar och ger enkla argument för sina ståndpunkter.
Eleven sammanställer informationen, för välgrundade resonemang och drar välgrundade slutsatser. Dessutom deltar eleven i samtal om andra företagsekonomiska frågeställningar och ger välgrundade argument för sina ståndpunkter.
Eleven sammanställer informationen på ett strukturerat sätt, för välgrundade och nyanserade resonemang och drar välgrundade och nyanserade slutsatser. Dessutom deltar eleven i samtal om andra företagsekonomiska frågeställningar, diskuterar dem ur olika perspektiv och ger välgrundade och nyanserade argument för sina ståndpunkter.
Ny aspekt
Eleven använder i samråd med handledare relevant teknik för kommunikation, beräkningar, informationssökning, presentation och dokumentation.
Eleven använder efter samråd med handledare relevant teknik för kommunikation, beräkningar, informationssökning, presentation och dokumentation.
Eleven använder efter samråd med handledare relevant teknik för kommunikation, beräkningar, informationssökning, presentation och dokumentation.
Ny aspekt
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: