Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Klimat och miljö

Skapad 2019-09-10 10:54 i Österledskolan Halmstad
Grundskola F – 9
I detta arbetsområde ägnar vi oss i synnerhet åt orsaker till och konsekvenser av klimatförändringar

Innehåll

Klimat och miljö

Under kommande veckor ägnar vi oss åt vår tids stora ödesfråga, klimatförändringarna. Vi kommer att använda oss av film, studi samt ett häfte med instuderingsuppgifter och tillhörande faktatext.

Frågorna som vi ska kunna besvara är sådana som;  Vad är klimat? Vad är det för skillnad på klimat och väder?  Man ska kunna beskriva vad växthuseffekten är samt vad växthuseffekten beror på. Vi ska känna till hur jorden påverkas av klimatförändringarna, samt hur livet för människor, djur och växter påverkas. Vi ska även diskutera olika möjligheter till förändringar som man kan göra för att minska påverkan på klimatet. Vad kan samhället göra – och vad kan man själv göra för att minska klimatpåverkan.

 Bedömning sker genom svaren i häftet, socrativetest, samt inlämningsuppgift på de frågor som står här ovan. Bedömningen utgår ifrån att man visar att man har kunskap om…

 

..orsak och konsekvens av klimatförändringar. Någon mänsklig aktivitet framgår i svaret.

..orsak och konsekvens av klimatförändringar och hur detta påverkar på olika platser. Flera mänskliga aktiviteter framgår i svaret.

..orsak och konsekvens av klimatförändringar och hur detta påverkar på olika platser. Flera mänskliga aktiviteter framgår i svaret samt vilka/var dessa sker.

Du använder begrepp, tex klimat, Vissa brister i förklaring kan förekomma.

Du använder begrepp, tex klimat och förklaringarna är mer tydliga, sammanhanget kanske inte stämmer helt.

Du använder begrepp, tex klimat och förklarar dem utförligt, sammanhangen stämmer.

Du ger något förslag på hur den mänskliga påverkan på miljön kan minskas. Resonemanget är enkelt.

Du ger flera förslag på hur den mänskliga påverkan på miljön kan minskas, resonemanget är något mer utförligt på så vis att du visar hur miljöpåverkan minskar.

Du ger flera förslag på hur den mänskliga påverkan på miljön kan minskas, resonemanget är utförligt på så vis att du visar tydligt hur miljöpåverkan minskar genom förslagen

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: