Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skapande

Skapad 2019-09-10 11:00 i Skogstorpsskolan Falkenberg
Fritidspedagogisk planering Katthult - Skapande.
Grundskola F – 6 Bild
Utveckla elevernas kreativa tänkande genom skapande och samarbete.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas.

 • Förmågan att skapa och utveckla sitt samarbete genom detta. 
 • Eleverna skall utveckla sitt självständiga kreativa tänkande.

 

Kan vi utveckla elevernas kreativa tänkande genom skapande och samarbete inom olika ämnesområden?

Mål kopplade till Läroplanen 

 •  Lgr11pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
 •  Lgr11skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
 •  Lgr11skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,

 

Vilka mål från läroplanens olika delar jobbar vi mot i första hand, i detta område?

Vi vill främst fokusera på att eleverna ska få pröva och utveckla sina ideer, lösa problem som uppstår under vägens gång och omsätta sina ideer i handling. De får skapa och upprätthålla goda relationer genom samarbetet i skapandet. 

Elevernas intressen, initiativ och behov 

Efter ett fritidsråd i början av terminen kom det fram att eleverna önskade mer bild och skapande. Vi använder oss mycket av färdiga målarbilder som de färglägger och de önskar annan typ utav målning. 

Undervisning, arbetsformer, aktiviteter och lärmiljö 

Aktiviteter: 

Filmvisning där eleverna därefter ska skapa ett föremål utifrån det de nyss sett tillsammans i grupp. Skapa en egen stad i stor grupp med papper och klipp och klistra. Få prova på olika målartekniker, ex. måla med annat än händerna, blåsning, sockerlösning m.m. 

 

Lärmiljö och material:

Aktiviteterna kommer att ske både inomhus och utomhus. Skapandet kommer att beröra olika material såsom plusplus, lego, papper, målarfärger, naturmaterial m.m. 

Vilken roll tar ni pedagoger i olika lärsituationer? Fundera över om en viss roll eller viss position är mer lämplig i en viss lärandesituation.
Vi har använt oss av olika lärpositioner under aktiviteterna. Ibland styrda aktiviteter med en klassisk didaktisk position där vi har bestämt vad de ska skapa genom att få dem att prova olika saker de annars inte gör, där vi haft haft ett tydligt mål med vad slutresultatet ska bli. Vi har haft den processorienterade positionen där det viktigaste har varit att de ska få använda sina kunskaper av vad de lärt sig och skapa utifrån sina egna idéer och tankar och där resultatet inte varit det viktigaste utan vägen dit. Den kaotiska/kreativa positionen har vi haft när eleverna har fått skapa fritt och där de tagit eget initiativ till skapande. 

 

Hur ska utvärderingen gå till?

 • Utvärderingen ska ske både under styrda frippaktiviteter och spontana aktiviteter genom observationer och samtal med eleverna i mindre grupper. Vi ska plocka bort pärmen med målarbilder under två veckors tid i slutet på vår fripp och på så sätt se om barnen använder sitt kreativa tänkande och använder sina nya förmågor. 
 • Samarbetsförmågan ska utvärderas i varje situation/aktivitet. 

Utvärdering

 

Den generativa frågan vi utgick från var om vi kunde utveckla elevernas kreativa tänkande genom samarbete och skapande i olika ämnesområden och vi kan se en positiv utveckling där. Eleverna har haft en positiv inställning till våra aktiviteter och när det inte fanns någon planerad aktivitet för dagen har de efterfrågat det. Under samtal har det framkommit att de har tyckt att det varit roligt och den förväntande protesten när målarbilderna plockades bort, kom aldrig. Istället kan vi se ett spontant skapande, många idéer och de provar sig fram inom skapande. Vi har sett resultat av ansiktsmasker, dekorationer, städer i lego och på papper, kreationer i plusplus och magneter, teckningar, egna skrivböcker m.m. 

De arbetar både tillsammans och enskilt. De söker sig till olika grupper de annars inte leker med. De gör varandra delaktiga och lyssnar på varandras idéer och skapar utefter det. 

Vi kunde varit bättre på att tydliggjort under tidens gång varför vi hade våra aktiviteter och vårt mål med frippen. När vi hade gjort det såg vi en tydlig skillnad i elevernas egna initiativtagande. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: