👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ondskan

Skapad 2019-09-10 11:03 i Norrtullskolan åk 7-9 Söderhamn
Arbete om Jan Guillous bok "Ondskan" för åk 9.
Grundskola 8 Svenska
Varför hamnar vissa personer i en spiral av våld och motvåld? Det är en av alla frågor vi ska jobba med kring filmen Ondskan av Jan Guillou.

Innehåll

 

”När Erik relegeras från skolan på grund av sin brutalitet och hamnar på en internatskola långt ifrån huvudstaden, hoppas han kunna bryta cirkeln av våld han fostrats in i och börja om. Men han får lära sig att den ondska, utövad av hans sadistiske far, han upplevt i hemmet även existerar i andra former. Internatskolan är en värld fylld av pennalism som efterhand driver Erik in i en spiral av våld och motvåld. Han inser att hans uppväxt inte bara format honom till den han är utan att han också fått den kunskap som behövs för att en gång för alla göra upp med ondskan han vill lämna bakom sig.”

       

 Upplägg på arbetsområdet: Först tittar vi aktivt på filmen Ondskan. Sedan har vi en gemensam diskussion. Därefter skriver vi en enskild filmreflektion med hjälp av stödfrågor. När vi gjort det, kommer vi att ha filmsamtal i mindre grupper

 

 
 

Diskussionsfrågor till filmen. Frågorna är lite svåra men de kan vara bra som stöd när du ska förbereda dig inför bokreflektionen och filmsamtalet.
 

 • Rektorn säger i sitt avslutningstal; ”Det är min tro att ni nu kommer att gå ut i livet som bärare av vad vi så stolt kallar Stjärnsbergsandan.” Vad är det för anda som eleverna från Stjärnsberg bär med sig ut i samhället? 

 • Internatskolan Stjärnsberg visar i en extrem form på hur skolan generellt inte enbart är en plats där eleverna skaffar sig kunskap och erfarenheter i klassrummet. Tiden utanför klassrummet tillsammans med de andra eleverna är minst lika betydelsefull i formandet av det egna jaget. Resonera kring detta utifrån hur det är på Stjärnsberg men också hur det är på din skola. 

 • Vilken betydelse har det att lärarna är passiva, att de inte lägger sig i vad eleverna gör, hur tänker de? Vad är en lärares uppgift?  

 • Livet på Stjärnsberg är uppbyggt kring ett förtryck av de unga och svaga och respekt för de äldre och starkare vilket skapar rädda och kuvade elever, men även hämndbehov. Detta väcker frågor om hur en bra lärandemiljö borde se ut på en skola. Diskutera vad som är grundförutsättningarna för elevernas lärande i en skola. 

 • Vad är skolans uppgift? Ska skolan anpassa eleverna för framtida yrkesbanor, eller är skolans roll att förbereda eleverna för framtiden på annat sätt? Diskutera begrepp som kunskap och uppfostran i relation till skolan. Vad är det för värdegrund skolan ska vila på? 

 • Hur skulle ni beskriva kamratuppfostran och ”Stjärnsbergsandan”? Vad är det som gör att principen om kamratuppfostran blir så ”effektiv”? Tror ni att den här typen av kamratförtryck enbart är något som finns på internatskolor eller kan man känna igen sig i på en vanlig skola idag?  

 • Fundera kring begrepp som grupptryck, rädsla, karriärism, förakt för svaghet etc. som ligger till grund för pennalismen på skolan. Resonera kring vad som är motsatsen till det som styr förtrycket, exempelvis begrepp som samvete, demokrati, moral etc.  

 • Vem är Silverhielm – beskriv honom som person. Försök formulera de värderingar som Silverhjelm står för. Jämför med Erik, Pierre eller lärarna Tranströmer och Berg. Den andra ”onda” personen i filmen är Silverhielms ständige följeslagare Dahlén – vem är han? Vad är det som får Dahlén, von Schenken och andra att följa Silverhielm 

 • Rutan är en sorts frizon där det fysiska våldet får fritt utlopp. Det är den enda platsen där eleverna har möjlighet att försvara sig. Men det är naturligtvis enbart ett spel för gallerierna och ytterligare en arena för förtryckarna att visa sin överlägsna makt – och sätta sig i än mer respekt. Samtidigt visar scenerna från rutan hur ”vanliga” elever förvandlas till en hetsande blodtörstig mobb och dras med i den stegrande våldsspiralen. Vad fyller rutan för funktion? Vad är det som får de övriga eleverna att förvandlas till en blodtörstig pöbel? 

 • Erik i filmen för en inre kamp med sig själv om och när han har ”rätt” att använda sig av sin fysiska och mentala styrka och därmed våld. Samtidigt arbetar filmen med vår lockelse för våld, för action rätt och slätt. Är det rätt att visa allt våld? 

 • Vad tror ni Pierre uppskattar hos Erik och tvärtom? Vad är det de finner hos varandra som de kanske saknar hos sig själva? Varför blir de vänner? 

 • Diskutera klasskillnaderna på Stjärnsberg. Hur kommer de till uttryck?  

 • Skulle situationen på Stjärnsberg vara annorlunda om även flickor gick på skolan? Hur skulle ”kamratuppfostran” se ut på en internatskola för enbart flickor? 

 

Frågor som är lite lättare att förstå och som du kan använda som stöd till filmreflektionen och till filmsamtalet 

 • Varför slåss Erik och missköter skolan i början av filmen? 

 • Varför blir Erik och Pierre vänner? De är ju så olika. 

 • Varför lyder inte Erik de äldre på Stjärnsberg? 

 • Vad är det som får Erik att använda våld till slut? 

 • Är Silverhielm och Dahlén enbart onda och i så fall varför? 

 • Resonera kring varför styvpappan slår Erik? 

 • Fundera kring mammans roll. Vad skulle hon kunna göra annorlunda?  

 • När är man feg och när är man modig? Vad är egentligen mod och feghet? 

 • Varför har man rutan på skolan? 

 • Varför tillåter de vuxna på skolan, lärare och rektor, det som händer på skolan? 

 

Filmreflektion Ondskan (enskilt arbete) 

 1. Sammanfatta handlingen i ett stycke 

 1. Skriv och berätta om Erik. Vem är han och varför gör han som han gör? Är det rätt eller fel det han gör? 

 1. Vad tycker du om Silverhielm och Dahlén? Är de enbart onda och varför gör de som de gör? 

 1. Vad tycker du om de övriga personerna i filmen? Varför är de som de är? Pierre, styvpappan, mamman, lärarna och rektorn. 

 1. Vilka känslor får du efter att ha sett filmen? Hur påverkar den dig? 

- Skriv din text som en sammanhängande text. Man ska kunna läsa den utan att se frågorna. Lämna in din text till mig! 1–2 sidor, storlek 12–14 

 

Filmsamtal Ondskan (i mindre grupper, tidsåtgång 20–25 minuter) 

 1. Förbered diskussionsfrågor som du vill ta med till ditt filmsamtal och tänk igenom vad du har för åsikter kring de frågorna. 

 1. Du är med och deltar i ett filmsamtal i en mindre grupp där du ska delta genom att ta upp egna diskussionsfrågor samt delta i andras diskussionsfrågor. Du ska kunna lyssna, bygga vidare på vad andra har sagt och sammanfatta lite av vad som sagts.  

 

 

                          

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Ondskan - läs, analysera, diskutera, skriv

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsa
Du läser boken och diskuterar den i gruppen.
Du läser boken och diskuterar den i gruppen.
Du läser boken och diskuterar den i gruppen.
Läsförståelse
Du visar grundläggande läsförståelse, genom att besvara frågor. Du hittar konkreta exempel som tydligt uttrycks i texten.
Du visar god läsförståelse, genom att besvara frågor. Du använder relevanta och motiverade exempel ur boken som stöd för dina svar.
Du visar mycket god läsförståelse, genom att besvara frågor med tydligt formulerade svar och logisk struktur. Du använder relevanta och motiverade exempel ur boken som stöd för dina svar.
Tolka budskap och resonera
Du resonerar kring innehållet och tolkar tydligt framträdande budskap i boken, samt förklarar det på ett begripligt sätt.
Du tolkar, granskar och drar egna slutsatser kring olika budskap i texten, även de som kan läsas mellan raderna. Du resonerar med stöd av självständiga och rimliga argument.
Du tolkar, granskar och drar egna slutsatser kring olika budskap i texten, även de som kan läsas mellan raderna. Du resonerar med stöd av självständiga och rimliga argument, som sätts i relation till hela sammanhanget i boken.
Resonera och använda perspektiv
Du underbygger dina resonemang med att välja exempel ur boken och enkelt motivera till ditt val.
Du underbygger dina resonemang med relevanta exempel ur boken och motiverar dem med egna slutsatser. Du jämför likheter och skillnader och sätter in exemplet i ett större sammanhang.
Du underbygger dina resonemang med relevanta exempel ur boken och motiverar dem med egna slutsatser. Du jämför likheter och skillnader och sätter in exemplet i ett större sammanhang. Du använder flera olika perspektiv i dina resonemang.
Språklig variation, ordförråd, skrivregler.
Du varierar ditt ordförråd till viss del. Du skriver fungerande meningar.
Du använder ett relativt varierat ordförråd och skriver väl fungerande meningar.
Du använder ett korrekt och varierat ordförråd, som fungerar väl i sammanhanget. Du skriver väl fungerande meningar.