Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering v 38-40 Nyckelpigan

Skapad 2019-09-10 11:14 i Bara backar förskola Svedala
Förskola
planeringsmall Bara backar 2018.

Innehåll

 

Vecka:38-40

 

Lektionsplanering Grupp:

 

Måndag:


Lektion 1:
Före Bornholm sagopåse 2-4

Lektion 2:
Biblioteket

Lektion 3:

Mål: (Klicka i läroplansmål på Unikum)

 

Tankar inför kommande lektioner:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Onsdag:

 


Lektion 1:
Före Bornholm sagopåse 2-4

Lektion 2:
Matematik vi räknar till 10 med hjälp av våra elefanter. Första andra, tredje

Lektion 3:

Mål: (Klicka i läroplansmål på Unikum)

 

Tankar inför kommande lektioner:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torsdag:


Lektion 1:
Före Bornholm sagopåse 2-4

Lektion 2:
Kapprumsundervisning. Självständighet i att klä på sig sina ytterkläder

Lektion 3:

Mål: (Klicka i läroplansmål på Unikum)

 

Tankar inför kommande lektioner:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: