Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arabiska HT

Skapad 2019-09-10 11:30 i Lerum Modersmål Lerum
Läsa texter med enkelt språk, redovisa muntligt, leta efter fakta och skriva.
Grundskola 4 – 6 Modersmål
Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva på modersmålet. I undervisningen ska eleverna möta och få kunskaper om vardagsliv, samhälle, kultur, traditioner, samt kunna göra några jämförelser med den svenska kulturen utifrån egna erfarenheter. Vi kommer att jobba på 5 olika sätt : 1- Läsa 2- Diskutera 3- Skriva 4- Översätta 5- Presentera

Innehåll

 

Mål :

 • Du ska fördjupa och utöka ordförrådet.
 • Du ska berätta på ditt modersmål om t.ex (väder, naturförändringar, aktiviteter, beskriva, återberätta).
 • Du ska skriva en text /återberätta skriftligt.

Undervisningen innehåller följande moment :

   • Läsning av olika typer av texter.
   • Läsförståelse, samtal om texter, svara på frågor
   • Grammatik(olika slags verb,adjektiv,substantiv meningens uppbyggnad
   • Läsa och skriva texter   
   • Vi kommer att jobba i grupp och enskilt.
   • Vi kommer att jobba med material i pappersform och digitalt ( läroböcker, Ipad, Google Classroom)          

Aktiviteter

 • Vi kommer att läsa texter och dikter samt skriva en text.
 • Vi kommer att fördjupa ordförrådet (film, svara på frågor, korsord)
 • Vi kommer att skriva olika texter.

Bedömning/Kunskapskrav

Bedömning sker utifrån

 Om du deltar i samtal ,disktion som handlar om bekanta ämnen.
ditt sätt att utrycka dig på vad du tycker och tänker, dvs framför dina åsikter.

Om hur du läser och förstår olika texter genom att svara på frågor, återberätta och göra sammanfattningar använder grundläggande regler för språkriktighet i skrift.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  4-6
 • Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskans.
  Ml  4-6
 • Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.
  Ml  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga i form av skönlitteratur, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.
  Ml  4-6
 • Texternas innehåll och deras typiska ord och begrepp.
  Ml  4-6
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Ml  4-6
 • Seder, bruk och traditioner i områden där modersmålet talas i jämförelse med svenska seder, bruk och traditioner.
  Ml  4-6

Matriser

Ml
Generell matris i ämnet modersmål

E
C
A
Lyssna-Tala-Samtala
 • Ml  E 6
 • Ml  C 6
 • Ml  A 6
Du kan berätta i grupp och lyssna på andra.
Du förstår muntliga instruktioner och deltar i diskussioner.
Du kan tala om vad du tycker och tänker och du kan lyssna på andras åsikter.
Du kan återberätta händelser, upplevelser eller ett textinnehåll så att andra förstår vad du menar.
Du kan beskriva och förklara så andra förstår vad du menar.
Du kan göra olika presentationer beroende på vem lyssnaren är.
Läsa
 • Ml  E 6
 • Ml  C 6
 • Ml  A 6
Du läser olika elevnära och åldersanpassade texter med visst flyt.
Du läser elevnära och åldersanpassade texter med relativt gott flyt.
Du läser elevnära och åldersanpassade texter med gott flyt.
Du visar läsförståelse genom att på ett enkelt sätt sammanfatta texters innehåll.
Du visar läsförståelse genom att på ett utvecklat sätt sammanfatta texters innehåll.
Du visar läsförståelse genom att på ett välutvecklat sätt sammanfatta texters innehåll.
Skriva
 • Ml  E 6
 • Ml  C 6
 • Ml  A 6
Du kan skriva enkla meningar med viss variation.
Du kan skriva en text med egna ord .
Du skriver sammanhängande texter med början, handling och slut. Du kan uttrycka dig med god språklig variation.
 • Ml  E 6
 • Ml  C 6
 • Ml  A 6
Du kan stava ord rätt och vet hur man tar reda på hur ord stavas.
Du är medveten om likheterna och skillnaderna mellan modersmålet och svenska och känner till grundläggande regler för språkriktighet.
Du använder grundläggande regler för språkriktighet och kan ändra och förbättra dina texter om det behövs.
Kultur och samhälle
Du känner till och kan beskriva på ett enkelt sätt några traditioner från områden där modersmålet talas.
Du känner till och kan beskriva på ett utvecklat sätt några traditioner från områden där modersmålet talas.
Du känner till och kan beskriva på ett välutvecklat sätt några traditioner från områden där modersmålet talas.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: