👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gracias 9: kapitel 1-3

Skapad 2019-09-10 12:01 i Blommensbergsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 9 Moderna språk - språkval
Vecka 4 – 6 Projekt: Ett land i Latinamerika Vecka 7 – 8 Kapitel 8 ”Me gustan las telenovelas Kapitlets mål: © Berätta om dina tevevanor, vilka program du föredrar © Använda verb me gusta/ me gustan Vecka 10 – 12 Kapitel 7 ”Una sueca en Madrid” Kapitlets mål: © Berätta om hur det kan vara att bo i Madrid © Prata om hur det kan vara att bo i ett annat land Vecka 13– 15 Kapitel 9 ”El gorila y el león” Kapitlets mål: © Berätta om vad texten handlar om © Använda speciella verbformer (conozco,hago, salgo, sé) © Frågeord Vecka 18– 20 Kapitel 10 ”Una vida mejor” Kapitlets mål: © Samtala om miljö och miljöprobem. Vecka 20 – 22 Kapitel 9 ”Esta noche voy a llamar” Kapitlets mål: © Bestämma träff (plats, tid osv.) © Använda telefonfraser.

Innehåll

1. Arbetsområdets innehåll

Du kommer i det här avsnittet få träna på:

 • att samtala om vad du har gjort under lovet
 • använda perfekt av både regelbundna och vanliga oregelbundna verb
 • frågeorden
 • verb 
 • tidsuttryck och småord för att skapa flyt och variation i texter
 • att använda nya ord och uttryck
 • återberätta vad en historia handlar om
 • att använda verb med diftong i presens
 • att jämföra personer och saker
 • räkneord 1 - 10 000

2. Arbetssätt

Vi övar på att tala genom att:

 • läsa högt i par
 • lyssna på kapiteltexterna och översätta
 • skapa frågor till texterna och svara med hjälp av texten
 • träna på fraser och ord från texterna samt dokumentärer
 • återberätta och samtala om det vi har läst och lyssnat på
 • använda innehållet i texter till att uttrycka eget innehåll i samtal

Vi övar på att skriva genom att

 • göra övningar i övningsboken
 • öva på gracias.nu
 • skriva sammanfattningar
 • skriva en text om din semester
 • bearbeta texterna, bl a lägger vi till tidsuttryck och rättar småord

Vi övar på att läsa och förstå genom att:

 • läsa texter i textboken kapitel 1-3 samt, i mån av tid, Más textos s. 56-62
 • svara på frågor om texter
 • öva på ordförståelse och fraser från texterna
 • öva på strategier för att förstå mer av texterna

Vi övar på att lyssna och förstå genom att:

 • lyssna på texter från textboken och gracias.nu.
 • göra hörövningar

3. Bedömning

De kunskaper och språkutveckling du visar kommer att bedömas:

 • när du jobbar enskilt, i par, grupp och helklass på lektionstid - både skriftligt och muntligt
 • vid muntlig uppgift: Samtal i liten grupp om kapitel 2 med hjälp av bilder
 • vid läxförhör
 • vid skriftligt prov efter kapitel 1-3 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-9
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  M2  4-9

Matriser

M2
Moderna språk år 9 ht -18

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Tala
Kunna delta i enkla samtal om vardagliga ämnen. Kunna berätta något om andra. Kunna använda sig av olika tidsformer i tal och samtal av olika slag.
Du talar enkelt och begripligt och med sammanhang. Du gör dig förstådd och deltar i vardagliga samtal med bekant innehåll. Du kan använda dig av någon strategi för att hålla samtalet igång. Du gör vid behov ett fåtal enkla förbättringar av den egna framställningen.
Du talar med sammanhang och relativt tydligt. Du deltar i vardagliga samtal med bekant innehåll. Du använder några strategier för att hålla samtalet igång. Du gör vid behov enkla förbättringar av den egna framställningen
Du talar med sammanhang och tydligt. Du deltar i och bidrar aktiv i vardagliga samtal med bekant innehåll. Du använder flera strategier för att hålla samtalet igång. Du gör vid behov enkla förbättringar av den egna framställningen
Skriva
Kunna skriva berättelser och beskrivningar i olika tidsformer. Kunna göra sig förstådd i skrift och delta i skriftlig kommunikation.
Du kan skriva korta enkla texter om vardagliga ämnen så att andra förstår. Du gör vid behov ett fåtal enkla förbättringar av den egna framställningen .
Du skriver tydligt och begripligt och till viss del sammanhängande. Du gör vid behov enkla förbättringar av den egna framställningen
Du skriver tydligt, begripligt och sammanhängande Du gör vid behov enkla förbättringar av den egna framställningen
Läsa och förstå
Kunna läsa och förstå innehållet i enkla texter så som instruktioner, berättelser och beskrivningar som berör vardagliga och välbekanta ämnen.
Du förstår det viktigaste i tydliga enkla texter. Du redogör för och kommenterar i enkel form innehållet i texten. Du kan med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner.
Du förstår helheten och tydliga detaljer i enkla texter. Du redogör för och kommenterar i enkel form innehåll och detaljer i texten. Du kan med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner.
Du förstår både helhet och viktiga detaljer i enkla texter. Du redogör för och kommenterar i enkel form innehåll och detaljer i texten. Du kan med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner.
Lyssna och förstå
Kunna förstå tydligt tal så som instruktioner, berättelser och beskrivningar som berör vardagliga och välbekanta ämnen.
Du förstår det viktigaste i tydligt tal i lugnt tempo. Du kommenterar och redogör i enkel form för ämnets innehåll. Du kan med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner.
Du förstår helheten och tydliga detaljer i tydligt tal i lugnt tempo. Du kommenterar och redogör i enkel form för innehåll och detaljer. Du kan med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner.
Du förstår både helhet och viktiga detaljer i tydligt talat språk i lugnt tempo. Du kommenterar och redogör i enkel form för innehåll och detaljer. Du kan med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner.