Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Europa åk 6

Skapad 2019-09-10 12:38 i Norrtullskolan åk F-6 Söderhamn
Geografi - Europa
Grundskola 6 Svenska Svenska som andraspråk Geografi
Världsdelen Europa. I arbetsområdet Europa kommer du att få att lära dig fakta om olika länder och regioner, naturen, naturtillgångar och befolkning.

Innehåll

Vad ska vi göra?

Vi kommer att:

- Börja området med kartkunskap.

 - arbeta med Europas namngeografi så som länder, huvudstäder, bergskedjor, några floder och hav. 

- jämföra olika länder med varandra när det gäller natur, naturresurser och klimat. 

- se hur Europas befolkning är fördelade samt levnadsvillkor för människor i olika länder. 

- Alla elever kommer att tilldelas ett land där man tar reda på fakta. Arbetet kommer att leda fram till en muntlig redovisning.

Hur ska vi arbeta med detta område?

Genom att använda oss av digitala verktyg och atlas kommer vi att

* träna namngeografi för Europa

*  öva att läsa olika slags tematiska kartor 

* se informationsfilmer om Europa

 Varför ska vi arbeta med detta? 

I Lgr11 står bland annat att du ska utveckla kunskaper om

* och kunna göra jämförelser mellan olika platser, regioner (områden) och levnadsvillkor.

* hur människa, samhälle och natur samspelar och vilka konsekvenser  det får för naturen och människors levnadsförhållanden

 * varför det blir konflikter om naturresurser och

* hur vi kan påverka framtiden mot en acceptabel levnadsmiljö för alla.

 

Uppgifter

Matriser

Sv Ge SvA
Världsdelen Europa

På väg --------- >
Nivå 1
Du visar viss förståelse, men behöver stöd/öva för att utveckla dina kunskaper.
Nivå 2
Du visar en viss säkerhet och förståelse men behöver fortfarande stöd/öva för att visa utveckla dina kunskaper.
Nivå 3
Du visar en förståelse och en säkerhet i dina kunskaper.
Namngeografi
Länder, huvudstäder, städer, hav, sjöar, floder, berg och bergskedjor.
 • Ge  4-6
 • Ge  4-6
Du kan några länder och huvudstäder, något vattendrag och berg.
Du kan flera länder och huvudstäder, några vattendrag och berg.
Du kan de flesta länder och huvudstäder, flera vattendrag och berg.
Kartor och atlas
Symboler, färger och strukturen för en karta. Topografiska och tematiska kartor.
 • Ge  4-6
Du kan med stöd använda och förstå informationen som kartbilden ger. Du kan med stöd använda en kartbok.
Du kan med visst stöd använda och förstå informationen som kartbilden ger. Du kan med visst stöd använda en kartbok.
Du visar en god förståelse och kan använda informationen som kartbilden ger. Du kan använda och känner till vilken information du kan hämta i en kartbok.
Klimat, väder och miljö
Klimat och väder i olika delar av Europa. Miljö och hållbar utveckling.
 • Ge  4-6
Du kan med stöd resonera kring miljö och hållbar utveckling. Du förstår att miljön påverkas men behöver stöd i att utveckla dina resonemang. Du kan med stöd förklara och jämföra klimatet och väder i Europa.
Du kan med visst stöd resonera kring miljö och hållbar utveckling. Du visar viss förståelse för att olika val kan påverka miljön runt oss. Du visar viss förståelse om Europas klimat och väder.
Du visar en förståelse för hur olika val kan påverka miljön runt oss. Du har en god uppfattning om Europas klimat och hur exempelvis det skiljer sig mellan oss i Norr och länderna längst ner i Söder.
Befolkning och levnadsvillkor
Hur och var lever människorna i de olika delarna av Europa? Hur är levnadsvillkoren för människor i Europa?
 • Ge  4-6
 • Ge  4-6
Du kan med stöd föra ett enkelt resonemang om människors levnadsvillkor i Europa. Du kan med stöd beskriva hur befolkningen är fördelad i Europa.
Du kan med visst stöd beskriva hur levnadsvillkoren skiljer sig för olika människor i Europa. Du kan med visst stöd beskriva hur befolkningen är fördelad i Europa.
Du kan beskriva några olika levnadsvillkor för människor i Europa. Du har en uppfattning om hur befolkningen är fördelad i Europa.
Natur- och kulturlandskap och naturresurser
Skillnaden mellan natur- och kulturlandskap samt hur det ser ut i Europa. Naturresurser i de olika länderna.
 • Ge  4-6
 • Ge  4-6
Du behöver stöd för att beskriva skillnaden mellan natur- och kulturlandskap. Du kan med stöd ge exempel på några få naturresurser samt ge exempel på hur någon av dessa naturresurser kan användas.
Du kan med visst stöd resonera om skillnaden mellan natur- och kulturlandskap. Du kan ge exempel på några få naturresurser samt hur dessa resurser kan användas.
Du kan skillnaden mellan natur- och kulturlandskap och hur det ser ut i Europa. Du kan ge exempel på flera naturresurser från flera länder i Europa samt hur dessa naturresurser kan användas.
Begrepp
Väderstreck, kust, lågland, slätter, bergigt, bergskedja, klimat, flod, befolkning, statsskick mm
 • Ge  4-6
Du förstår en del begrepp och kan använda dem på rätt sätt i till exempel samtal.
Du använder och kan förklara flera geografiska begrepp.
Du använder och kan förklara flera geografiska begrepp. Du använder begrepp vid muntliga resonemang och när du skriver texter.
Jämföra
Vilka likheter och skillnader finns det mellan Sverige och de övriga Europeiska länderna när det gäller exempelvis klimat, natur, befolkning och levnadsvillkor?
Du behöver stöd för att utveckla dina resonemang och kunna jämföra olika länder i Europa. Du behöver stöd för att kunna visa likheter och skillnader mellan exempelvis Sverige och övriga Europa.
Du har till viss del jämfört olika länder i Europa. Du känner till några likheter och skillnader mellan exempelvis Sverige och övriga Europa.
Du visar en förståelse och kan jämföra länder i Europa med varandra. Du visar i ditt resonemang att du känner till flera likheter och skillnader mellan exempelvis Sverige och övriga Europa.
Din resa genom Europa
Digitala verktyg, informationssökning och källor.
 • Sv  4-6
 • Sv  4-6
 • Sv  4-6
Du har med stöd använt dig av digitala verktyg vid informationssökning, källor, ordförståelse och inför din redovisning.
Du har med visst stöd använt dig av digitala verktyg vid informationssökning, ordförståelse och inför din redovisning.
Du visar en säkerhet i din användning av digitala verktyg när det gäller informationssökning, källor, ordförståelse och inför din redovisning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: